Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3337
Počet zobrazení obsahu : 19216834
Informácia o hlásení dvoch prípadov poliomyelitídy spôsobených vakcínou derivovanými poliovírusmi typu I(cVDPV1) u detí na Ukrajine Tlačiť E-mail

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bol prostredníctvom Systému rýchleho varovania a včasnej  reakcie informovaný o dvoch laboratórne potvrdených prípadoch poliovírusu u detí (4 ročné a 10 mesačné v čase nástupu ochrnutia) na Ukrajine v Zakarpatskej oblasti. Táto oblasť susedí so štyrmi krajinami Európskej únie (Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko). Z informácií z internetovej stránky Ministerstva zdravotníctva Ukrajiny boli tieto prípady približne 30 kilometrov vzdialené a oba boli spôsobené geneticky podobným poliovírusom typu I. Podľa vyjadrenia miestnych autorít je v roku 2014 zaočkovaných necelých 50 % a v roku 2015 je zaočkovaných iba 14 % detí.

Cirkulujúce VDPV sú zriedkavé, ale  môžu sa objaviť v niektorých populáciách, ktoré sú nedostatočne očkované. Vznik kmeňov cVDPV zdôrazňuje dôležitosť zachovania vysokej úrovne bežnej zaočkovanosti. Je dôležité, aby všetky krajiny, najmä tie, ktoré evidujú časté cestovanie a krajiny, ktoré sú v kontakte s krajinami postihnutými detskou obrnou, posilnili surveillance akútnych chabých paréz. Krajiny by mali zachovať vysokú zaočkovanosť v rutinnej imunizácii na okresnej úrovni, aby sa minimalizovali následky prípadného nového zavlečenia vírusu. WHO odporúča, aby všetci cestujúci do krajín postihnutých poliomyelitídou boli plne očkovaní proti detskej obrne. Na hrozbu epidémie poliomyelitídy upozorňovala v minulosti WHO aj UNICEF.

Pokiaľ nie je dosiahnutá globálna  eradikácia detskej obrny, všetky  krajiny  sú v reálnom riziku zavlečenia poliovírusov. Vo svete sa v súčasnosti stále vyskytujú endemické oblasti poliomyelitídy, ktorými sú Afganistan, Pakistan a Nigéria.

V tejto súvislosti boli regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (RÚVZ) hlavným hygienikom Slovenskej republiky požiadané o posilnenie epidemiologickej  a laboratórnej surveillance, o informovanie všetkých všeobecných lekárov prvého kontaktu (všeobecných lekárov pre deti a dorast a všeobecných lekárov pre dospelých) a infektológov o vzniknutej situácii a o potrebe odobrať cestovateľskú anamnézu u cestovateľov a migrantov prichádzajúcich z rizikových oblastí. Zároveň je potrebné  zdôrazniť význam očkovania detí najmä skupine rodičov, ktorí odmietajú zaočkovať svoje deti.

Mimoriadna pozornosť je odporúčaná RÚVZ so sídlom v Humennom, v Michalovciach a v Trebišove,  ktorých spádové územie susedí s Ukrajinou.