Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3339
Počet zobrazení obsahu : 19244352
Ako sa chrániť pred ochorením MERS-CoV Tlačiť E-mail

Najviac prípadov na MERS-CoV sa momentálne vyskytuje v krajinách Blízkeho Východu (Saudská Arábia, Spojené Arabské Emiráty, Katar, Jordánsko, Omán, Kuvajt, Egypt, Jemen, Libanon, Irán) a v Južnej Kórei. Ochorenie postihuje najmä osoby s pozitívnou cestovateľskou anamnézou v týchto krajinách a osoby, ktoré sú v úzkom kontakte s chorými – zdravotnícki pracovníci a rodinní príslušníci, ktorí sa o chorých starajú. MERS-CoV sa väčšinou prejavuje horúčkou, kašľom, bolesťou hrdla a dýchavičnosťou. Komplikovaný priebeh a úmrtia sa zaznamenali väčšinou u starších ľudí.

Ak sa rozhodnete navštíviť niektorú z krajín s výskytom ochorenia MERS-CoV, odporúčame dodržiavať zásady na predchádzanie jeho šírenia.

Čo robiť pri vycestovaní do rizikovej oblasti

• Používať výlučne vlastné prostriedky osobnej hygieny
• Umývať si ruky často a dôkladne
• Zakryť si ústa pri kašlaní a kýchaní
• Nedotýkať sa Vašich očí, nosa a úst neumytými rukami
• Vyhýbať sa osobnému kontaktu s chorými osobami
• Sledovať aktuálnu epidemiologickú situáciu v postihnutých krajinách Blízkeho Východu a Južnej Kórei ( http://english.mw.go.kr )
• Sledovať informácie a odporúčania na internetových stránkach www.ecdc.europa.eu, www.who.int, www.cdc.gov

Čo robiť po návrate z rizikovej oblasti

• Používať výlučne vlastné prostriedky osobnej hygieny
• Kontrolovať svoj zdravotný stav 14 dní od príchodu z postihnutej oblasti (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, tráviace ťažkosti)
• V prípade výskytu príznakov ochorenia kontaktovať svojho lekára alebo zavolať na tiesňové telefónne číslo 112 a informovať ich o Vašich ťažkostiach a o tom, že ste navštívili krajinu s výskytom MERS-CoV

V Bratislave, dňa 25. júna 2015
Odbor epidemiológie