Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22132717
Externá kontrola testovania citlivosti, kruhová vzorka 02/2015 Tlačiť E-mail
Pondelok, 22. jún 2015 13:49

Výsledky v NRC, kontrolný kmeň I.*

Kód kmeňa: 100

Identifikácia:  Escherichia coli

 

Mat.: Int. odd., moč, 70-ročný muž  

Dg.: pyelonephritis

 Antibiotiká pre vyšetrenie :             interpretácia EUCAST resp. EUCAST-SK mutácia

ATB

Generický názov

Dif. Test

Zóna [mm]

MIC

[mg/L]

Interpretácia

S / I /R

GEN

gentamicín

 10 µg

20-21

0,25

S

ETP

ertapeném

 10 µg

25-26

0,12-0,25

S

TGC

tigecyklín

15 µg

22-23

0,12-0,25

S

Epidemiologické hodnotenie: MDR

 

Komentár: ESBL+ , AGL AAC (6´) I, multirezistencia

 

Výsledky v NRC, kontrolný kmeň II.*

Kód kmeňa:  101

Identifikácia:  :  Acinetobacter baumannii

 

Mat.: JIS, spútum, 68-ročná žena

Dg.:  ventilátor-asociovaná pneumónia (VAP)

Antibiotiká pre vyšetrenie :             interpretácia EUCAST resp. EUCAST-SK mutácia

ATB

Generický názov

Dif. Test

Zóna [mm]

MIC

 [mg/L]

Interpretácia

S / I /R

SAM

ampicilín + sulbaktám

10+10ug

23-24

2-4

S

COL

kolistín

-

-

0,5-1

S

TOB

tobramycín

10 µg

20-21

0,25-0,5

S

Epidemiologické hodnotenie: MDR

 

Komentár: Rezistencia na karbapenémy, multirezistencianrc022015