Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22110756
Sekretariát hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu Tlačiť E-mail

Sekretariát hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu

zabezpečuje:

-     organizovanie pracovného programu hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu,

-     evidenciu a kontrolu úloh termínovaných Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len  „ministerstvo zdravotníctva“),

-     vedie protokol spisov hlavného hygienika SR a vedúceho služobného  úradu,

organizuje:

-     úlohy vyplývajúce z postavenia hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu, výjazdové rokovania hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu v regiónoch,

-     organizuje služobné cesty hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu v SR a vedie evidenciu a hlásenia služobných ciest pre MZ SR,

-     zabezpečuje prípravu rokovaní a porád vedúcich odborov ÚVZ SR na úrovni hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu a vedie evidenciu záznamov z pracovných porád vedenia ÚVZ SR,

-     zabezpečuje účasť hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu na gremiálnych poradách ministra zdravotníctva SR a vedie evidenciu záznamov z gremiálnych porád ministra zdravotníctva SR,

-     zabezpečuje a nahlasuje účasť odborných pracovníkov ÚVZ SR k materiálom prerokovávaným na gremiálnych poradách MZ SR, rokovaniach vlády SR, Hospodárskej a sociálnej rady SR,

-     koordinuje prípravu a konzultáciu materiálov z úseku hygieny životného prostredia, preventívneho lekárstva, hygieny výživy, hygieny detí a mládeže, ochrany zdravia pred žiarením, epidemiológie, lekárskej mikrobiológie a podpory zdravia podľa požiadaviek hlavného hygienika SR a vedúceho služobného úradu,

-     zabezpečuje plnenia operatívnych úloh Ministerstva zdravotníctva  SR – červené, modré prúžky predkladané na rokovanie vlády SR, Hospodárskej a sociálnej rady SR, RÚVZ v SR, spolupracujúcich inštitúcií (napr. ŠUKL, NCZI a iné),

-     evidenciu elektronických podaní doručených na e-mailovú adresu Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. do správy registratúry ÚVZ SR.