Informácia o vykonaných kontrolách v zariadeniach spoločného stravovania Salmonella enteritidis v hlbokozmrazených kuracích stehnách bez kosti a kože Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Piatok, 24. apríl 2015 12:27

V nadväznosti na prijaté oznámenie Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) Českej republiky – Salmonella enteritidis v hlbokozmrazených kuracích stehnách bez kosti a kože, pôvodom z Poľska a poskytnutý distribučný zoznam z Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Nitra, ktorá vykonala kontrolu v spoločnosti Sniežik s.r.o. (príjemca predmetného výrobku v Slovenskej republike) boli prekontrolované všetky zariadenia spoločného stravovania, vrátane školských a predškolských zariadení, uvedené na distribučnom zozname.

Jedná sa o výrobok Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože, hlbokozmrazené, dátum výroby: 31.3.2015, DMT: 29.3.2016, šarža 30032015, balenie: VAC sáček, 2 kg,  krajina pôvodu Poľsko, výrobca: Zaklady Miesne Unimies Sp. z o.o., PL 12030323WE, dodávateľ z Českej republiky firma Twardzik CZ s.r.o., Panska 25/A, Kunovice, príjemca zásielky v Slovenskej republike Sniežik s.r.o., Lahňa 269, 951 24 Čáb.


 

            Zistenia z vykonaných kontrol:

            Spolu bolo skontrolovaných 23 zariadení spoločného stravovania, ktoré boli uvedené v obdržanom distribučnom zotname, z toho bolo 6 jedální pri materských škôlkach, základných a stredných školách a 1 jedáleň pre dôchodcov.

            Len v prípade 5 zariadení spoločného stravovania (ani v jednom prípade sa však nejednalo o predškolské alebo školské jedálne) bolo vykonanými kontrolami zistené, že dodaný nevyhovujúci výrobok bol už skonzumovaný vo forme pripravených hotových pokrmov v dňoch 15.4., 16.4. a 17.4.2015 (Kuracie stehno pečené, Kuracie soté, Kuracie mäso na smotane a šampiňónoch, Vysmážané kuracie stehná), a to v celkovom množstve 102 kg. Ku dnešnému dňu však neboli zaznamenané žiadne zdravotné komplikácie hlásené od konzumentov uvedených zariadení spoločného stravovania (ktoré by sa v prípade ochorenia salmonelóza, ale aj iných alimentárnych ochorení boli prejavili).

            V prípade jedného zariadenia spoločného stravovania – podľa vyjadrenia jeho prevádzkovateľa mu predmetný výrobok dodaný nebol (dodaný výrobok mal iný dátum minimálnej trvanlivosti). V jednom zariadení spoločného stravovania bol dňa 20.4.2015 zo 16 kg predmetného výrobku pripravený pokrm, ktorý bol po telefonickom upozornení zo strany dodávateľa okamžite pozastavený, nebol vydaný na konzum a následne bol pokrm  zlikvidovaný.

            Pri kontrolách bolo tiež zistené, že 10 kg predmetného výrobku si objednali  prostredníctvom zariadení spoločného stravovania ich zamestnanci a toto množstvo bolo použité na súkromnú spotrebu týchto zamestnancov.

ostatných zariadení spoločného stravovania bol predmetný výrobok vrátený jeho dodávateľovi - spoločnosti Sniežik s.r.o..prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky