Informácia z implementácie Viacročného národného plánu pre úradnú kontrolu vykonávanú orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2014 Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Streda, 15. apríl 2015 07:34

Informácia z implementácie Viacročného národného plánu pre úradnú kontrolu vykonávanú orgánmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2014 (pdf)