Informácia z výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu vybraných ubytovacích zariadení v SR Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2015
Štvrtok, 09. apríl 2015 09:56

Informácia z výkonu mimoriadneho cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kontrolu vybraných ubytovacích zariadení v SR (pdf)