Zmena platby správnych poplatkov Tlačiť E-mail
Pondelok, 13. apríl 2015 00:00

Občania a podnikatelia môžu využiť nasledovné možnosti úhrady správnych poplatkov:


1. Správne poplatky, ktoré sú v sume do 300 €, je možné ÚVZ SR zaplatiť nasledovne:

a) Potvrdením pre evidenciu poplatku, zakúpeným na Slovenskej pošte, a.s.

b) Vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:

  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu),

  • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,

  • zaplatením správneho poplatku do pokladne ÚVZ SR:

- hotovostne,
- bezhotovostne (platobnou kartou).

 

2. Správne poplatky, ktoré v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov prevyšujú sumu 300 €, je možné ÚVZ SR zaplatiť nasledovne:


Vystavením platobného predpisu s možnosťou úhrady:

  • poštovou poukážkou s možnosťou platby na Slovenskej pošte, a.s. (spoplatnená úhrada za operáciu),

  • prevodom na účet prostredníctvom internet bankingu,

  • zaplatením správneho poplatku do pokladne ÚVZ SR:

- bezhotovostne (platobnou kartou, ak to dovoľuje limit platobnej karty).

Posledná úprava Pondelok, 22. november 2021 14:56