Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3811
Počet zobrazení obsahu : 22105794
Externá kontrola testovania citlivosti, kruhová vzorka 01/2015 Tlačiť E-mail
Utorok, 31. marec 2015 10:16

Výsledky v NRC
 

Výsledkový protokol vyšetrenia citlivosti kontrolného kmeňa I.*

Kód kmeňa: 014

Identifikácia:  Proteus mirabilis

 

Mat.: Urol. odd., moč, 56-ročný muž  

Dg.: pyelonephritis

 Antibiotiká pre vyšetrenie :                            interpretácia EUCAST

ATB

Generický názov

Dif. Test

Zóna [mm]

MIC§

[mg/L]

Interpretácia

S / I /R

Body

AMI

amikacín

 30 µg

≤6

≥64

R

 

MEM

meropenem

 10 µg

22-24

32 ...1

R ...S

 

SPZ

cefoperazon + sulbact.

(EUCAST, SK ver. 04)

75/30 µg

20-22

32 ...8

R ...S

 

Epidemiologické hodnotenie: Nebezpečný nozokomiálny kmeň, potrebná konfirmácia tvorby karbapenemáz, podlieha hláseniu vedúcemu nem. oddelenia a RÚVZ.

 

Komentár: ESBL + inducibilné AmpC/defekt porínov.  Carba NP test negat, PCR negat.

                   AmpC/defekt porínov sa strácajú pasážovaním kmeňa na pôdach bez ATB.

                   Priamo po izolácii od pacienta kmeň vykazoval MIC MEM a SPZ  ≥ 32 mg/L 

 

Výsledkový protokol vyšetrenia citlivosti kontrolného kmeňa II.*

Kód kmeňa:  044

Identifikácia:  :  Staphylococcus aureus

 

Mat.: Chir. odd., tampón z rany, 66-ročný muž

Dg.:  stav po OP pre zlomeninu predkolenia

Antibiotiká pre vyšetrenie :                                   interpretácia EUCAST

ATB

Generický názov

Dif. Test

Zóna [mm]

MIC§

 [mg/L]

Interpretácia

S / I /R

Body

ERY

erytromycín

15 µg

24-26

0,5-1

S

 

LNZ

linezolid

10 µg

26-28

1-2

S

 

VAN

vankomycín

-

-

1

S

 

Epidemiologické hodnotenie: MRSA, podlieha hláseniu vedúcemu nem. oddelenia a RÚVZ.

Komentár:


graf