Svetový deň vody PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 13. marec 2015 10:47

sdv2015_logoZa Svetový deň vody je označovaný 22. marec. Témou  Svetového dňa vody je pre tento rok ,,Voda a udržateľný rozvoj“. Je dôležité poukázať ako je voda prepojená so všetkými oblasťami života berúc do úvahy to, akú budúcnosť si chceme vytvoriť.


Ľudia potrebujú vodu. Voda je v centre trvalo udržateľného rozvoja. Vodné zdroje a rozsah služieb, ktoré poskytujú, podporujú znižovanie chudoby, hospodársky rast a udržateľnosť životného prostredia. Voda v súvislosti s potravinami a energetickou bezpečnosťou, zdravím ľudí a životným prostredím prispieva k zlepšeniu sociálnej pohody a k všeobecnému rastu spoločnosti. Voda ovplyvňuje živobytie miliardám ľudí. Tohtoročný Svetový deň vody sa dotýka viacerých oblastí a to zdravia, prírody, urbanizácie, priemyslu, energetiky, potravín a rovnosti.


Voda má zásadný vplyv na ľudské zdravie. Bez potravy človek vydrží niekoľko týždňov, ale bez vody iba pár dní. Pravidelné umývanie rúk je napríklad jeden z najlepších spôsobov ako odstrániť baktérie a predchádzať tak prenosným ochoreniam. Človek každý deň potrebuje prístup k vode na pitie, varenie a osobnú hygienu. Napriek obrovskému pokroku zaznamenanému za posledných 10 rokov, na svete stále nemá prístup k zabezpečeným vodným zdrojom pitnej vody 748 miliónov ľudí a 2,5 miliardy ľudí nemá verejnú kanalizáciu.


Snahou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva na Slovensku je v tejto oblasti zvýšiť zdravotnú bezpečnosť pitnej vody dodávanej obyvateľom prostredníctvom verejných vodovodov a tým aj zlepšiť zdravie obyvateľov. Nástrojom na zlepšenie kvality je rutinná kontrola kvality pitnej vody, kontrola kvality v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru, tvorba právnych predpisov v oblasti pitnej vody, hodnotenie rizík a vplyvov na ľudské zdravie, monitorovanie ochorení súvisiacich s vodou, tvorba návrhov zásadných smerov a priorít v tejto oblasti, výmena skúseností odborníkov pôsobiacich na národnej úrovni, ale aj na európskej úrovni a to prostredníctvom členstiev v pracovných skupinách Európskej komisie, Svetovej zdravotníckej organizácie a Európskej hospodárskej komisie OSN, v neposlednom rade je to vydávanie opatrení na predchádzanie ochoreniam súvisiacich s vodou, vydávanie výnimiek z použitia pitnej vody, vedecký výskum, realizácia projektov a mnohé iné aktivity, ktoré vedú k ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia. 
 

sdv2015Vypracovala: Mgr. Eva Kaňková, ÚVZ SR

Zdroj údajov: OSN – Voda (http://www.unwater.org/worldwaterday).