Kto je prítomný

Máme online 419 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3558
Počet zobrazení obsahu : 20525723
Nebezpečné kozmetické výrobky 17.12.2014 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Piatok, 19. december 2014 14:19

TASR, SITA

Bratislava, 17. 12. 2014Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány vo Francúzsku v Nemecku.

Ide o nasledujúce výrobky:


1. hlásenie č. 1999/ 14

názov: farba na tetovanie – Bluebird black Ink

značka: Waverly Color Company

výrobná dávka/typ:  Bluebird black Ink

krajina pôvodu: USA

popis: 12 fluid ounces, plastová fľaška,  viď obrázok

1999_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť polycyklických aromatických uhľovodíkov (1,13 mg. kg-1 ). Výrobok nie je v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).2. hlásenie č. 2023/ 14

názov: Chocolate Spinkle Lip Gloss – lesk na pery

značka: NPW

výrobná dávka/typ:  5.060081.144012, 5.060081.144005, 5.060081.143992, 5.060081.144029, 5.060081.144036

krajina pôvodu: Taiwan

popis: 1,6 g malé nádobky s leskami na pery pripomínajúce koláčiky,  viď obrázky

2023_foto2

2023_foto3

Výrobky nie sú v súlade s čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Kozmetické výrobky sú prezentované ako potraviny (tvar, vôňa, farba, vzhľad, balenie), čím by mohlo dôjsť k zámene za potraviny, v zmysle smernice Rady 87/357/EHS o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné než v skutočnosti sú a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov.Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.

 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).

 

S pozdravom


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky