Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21696350
Stanovisko k informácií o výskyte karcinogénnych látok v kozmetických výrobkoch Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 23. jún 2009 09:40
V poslednom období sa prostredníctvom elektronickej pošty medzi ľuďmi šíri informácia o výskyte karcinogénnych látok v šampónoch a zubných pastách.
Ide o látky: Sodium laureth sulfate (SLES) a Sodium lauryl sulfate (SLS). Uvedené látky sa bežne používajú do kozmetických výrobkov ako čistiace zložky. Tieto látky nie sú uvedené v zozname zakázaných látok v kozmetických výrobkoch podľa prílohy č. 2 nariadenia vlády SR č. 174/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky, ani  v zozname karcinogénnych látok podľa prílohy vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z.z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie  na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov.
Podľa vyjadrenia pracovníčky Toxikologického informačného centra (TIC), TIC nedisponuje údajmi o karcinogenite týchto látok.
 

Preto upozorňujem občanov, aby nevenovali tejto informácii pozornosť a nešírili ju ďalej.

h. doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, v. r.
Hlavný hygienik SR
Bratislava 18. 5. 2005