Kto je prítomný

Máme online 358 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3558
Počet zobrazení obsahu : 20525244
Nebezpečné kozmetické výrobky 13.11.2014 Tlačiť E-mail
Nebezpečné výrobky - RAPEX
Pondelok, 24. november 2014 10:53

TASR, SITA

Bratislava, 13. 11. 2014


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov na tetovanie v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné  orgány v Taliansku a v Nemecku.Ide o nasledujúce výrobky:


1. hlásenie č. 1718/ 14

názov: farba na tetovanie - Bumble Bee

značka: Eternal Ink

výrobná dávka/typ:  CI 21095, CI 77891, batch: No 03.12.13

krajina pôvodu: USA

popis: 30 ml, fľaška so žltou farbou,  viď obrázok

1718_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť aromatických amínov (o-toluidine: 119 mg. kg-1 ).2. hlásenie č. 1723/ 14

názov: farby na tetovanie – 1. Bright Black; 2. True Magenta; 3. Dark Chocolate

značka: Hao Tattoo

výrobná dávka/typ:  neuvedené

krajina pôvodu: Čína

popis: 54 ks po 5 ml, plastové fľašky,  viď obrázok

1723_foto2

Výrobky obsahujú nasledovné látky: arzén, olovo, aromatický amín 4-methyl-m-phenylendiamine, meď a nikel v prekročených povolených množstvách: (namerané hodnoty: arsenic: do 8,78 mg. kg-1, olovo: do 14,2 mg. kg-1, aromatic amines: do 3600 mg. kg-1, meď: do 163 mg. kg-1, nickel: 36,1 mg. kg-1).3. hlásenie č. 1782/14

názov: farba na tetovanie – Colour King – True Black

značka: Hao Tattoo

výrobná dávka/typ:  CI:77891, CI:77491

krajina pôvodu: Čína

popis: 10 ks po 5 ml, plastové fľašky,  viď obrázok

1782_foto

Vo výrobku bola zistená prítomnosť látok v prekročených povolených množstvách: benzo[a]pyrene (0,058 mg. kg-1), polycyklických aromatických uhľovodíkov a olova (15,7 mg. kg-1).


Vyššie uvedené výrobky nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný make up (Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up).4. hlásenie č. 1727/ 14

názov: jednorazová ihla na tetovanie

značka: Professional Body Supply

výrobná dávka/typ:  Lot 0614, Ref 1007RL, 2017/06

krajina pôvodu: Čína

popis: na výrobku sa uvádza možnosť jednorazového použitia a sterilita výrobku, viď  obrázok

1727_foto

Pri teste sterility bolo zistené, že výrobok nevyhovuje požiadavkám na sterilitu.  Vzhľadom k tomu, že sterilita výrobku nie je dostatočná, pri vpichovaní do kože môžu do organizmu preniknúť mikroorganizmy, vrátane patogénnych, čo môže viesť k vzniku infekcií. Tento výrobok nie je v súlade so smernicou 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike.
 

Databáza výrobkov hlásených do systému RAPEX je dostupná na webovej stránke Európskej komisie -  

(http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm?event=main.listNotifications).


S pozdravom

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky