Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3811
Počet zobrazení obsahu : 22105763
Informácia o uhrádzaní správnych poplatkov kolkovými známkami v súvislosti s prechodom na EURO od 01.01.2009 Tlačiť E-mail
Pondelok, 22. jún 2009 15:44

Informácia o uhrádzaní správnych poplatkov

kolkovými známkami v súvislosti s prechodom na EURO

od 01.01.2009

 

Kolkové známky sa vydávajú v týchto hodnotách a v tejto farbe vrchnej tlače:

a)     0,5 eura oceľovomodrej,

b)     1,3 a 5 eur fialovej,

c)     10 a 20 eur trávovozelenej,

d)     50 eur oranžovej,

e)     100 eur čiernohnedej.

 

V období duálneho hotovostného obehu, t.j. od 1.1.2009 do 16.1.2009 sa budú prijímať kolkové známky v hodnotách euro alebo kolkové známky v hodnotách Sk.

 

Po skončení duálneho hotovostného styku, t.j. od 17.1.2009, sa budú prijímať len kolkové známky v hodnotách euro.

 

Podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vydanie

 

a)      záväzného stanoviska alebo rozhodnutia spoplatnené od 1.1.2009 do 16.1.2009 sumou 500,- Sk alebo 16,50,- €, od 17.1.2009 sumou 16,50,- €

b)      vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia podľa bodu a) od 1.1.2009 do 16.1.2009 sumou 100,- Sk alebo 3,- €, od 17.1.2009 sumou 3,- €

c)      vykonanie skúšky na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti od 1.1.2009 do 16.1.2009 sumou 500,- Sk alebo 16,50,- €, od 17.1.2009 sumou 16,50,- €

d)      vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti spoplatnené od 1.1.2009 do 16.1.2009 sumou 200,- Sk alebo 6,50,- €, od 17.1.2009 sumou 6,50,- €

e)      vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej spôsobilosti spoplatnené podľa bodu d) od 1.1.2009 do 16.1.2009 sumou 100,- Sk alebo 3,- €, od 17.1.2009 sumou 3,- €