Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3811
Počet zobrazení obsahu : 22105877
Aktuálna informácia k správe z cieleného štátneho zdravotného dozoru na sezónnych prírodných a umelých kúpaliskách Tlačiť E-mail
Štvrtok, 07. august 2014 14:38

V nadväznosti na povinnosti, vyplývajúce orgánom verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad umelými kúpaliskami, požiadal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako orgán, ktorý podľa zákona č. 355/2007 Z. z. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“), všetky RÚVZ v Slovenskej republike vykonať v termíne 14.7.2013 – 23.7.2014 cielený štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“), zameraný na preverenie stavu sezónnych prírodných a umelých kúpalísk.


Nedostatky boli zistené na 1 prírodnom kúpalisku 23 umelých kúpaliskách a mali rôzny charakter.  Informácie z predmetnej správy sa vzťahujú na termín, kedy ŠZD prebiehal. V tejto súvislosti si dovoľujeme informovať verejnosť o situácií v Holidayparku Kováčová. V prípade danej prevádzky bol vydaný zákaz kúpania/v danom čase kedy prebiehal ŠZD/ v detskom bazéne a v sedacom bazéne z dôvodu nevyhovujúcej kvality vody na kúpanie. Prevádzkovateľ medzičasom  nedostatky odstránil a na základe predloženia vyhovujúcich výsledkov kvality vody na kúpanie, bol zákaz kúpania zrušený.  Kvalita vody v bazénoch vyhovuje.Mgr. Lenka Skalická

hovorkyňa ÚVZ SR

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

0917 802 500, 02/49 284 384