Správa o výkone cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na oblasť' pohrebníctva v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb v pohrebných službách a v krematóriách Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2014
Pondelok, 17. marec 2014 12:47

Správa o výkone cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na oblasť' pohrebníctva v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb v pohrebných službách a v krematóriách (pdf)