Faktúry marec 2014 Tlačiť E-mail
Faktúry

číslo fa.

Variab. symbol

Dodávateľ -  IČO

popis

fakturovaného

plnenia

hodnota s DPH (€ )

objednávka

zmluva

dátum doručenia

dátum zaplatenia

14000234 1139151 TRITON s.r.o.
Topoľčianska 25
851 01 Bratislava
31323642
oprava  134,4 75/2014   4.3.2014 6.3.2014
14000218 42014 Ing.Pribylincová - Ekonomika
Ľubovianska 2
851 07 Bratislava
40227324
kontrolné činnosti 550   zo na 17.1.2014 3.3.2014 7.3.2014
14000220 14036 MVDr.Krnáč
ul.Vladimíra Kunu 729/4
031 01 Liptovský Mikuláš
31901328
diagnostiká 95,92 109/2014   3.3.2014 7.3.2014
14000219 14007 MVDr.Krnáč
ul.Vladimíra Kunu 729/4
031 01 Liptovský Mikuláš
31901328
diagnostiká 95,92 109/2014   3.3.2014 7.3.2014
14000227 979031827 KON-RAD s.r.o.
Cesta na Senec 15725/24
830 06 Bratislava
00684104
potraviny 114,38 109/2014/sz   3.3.2014 7.3.2014
14000226 20140440 MIXFOOD s.r.o.
B.Nemcovej 520/2
901 01 Malacky
46689362
potraviny 33,7 112/2014/sz   3.3.2014 7.3.2014
14000228 979131827 KON-RAD s.r.o.
Cesta na Senec 15725/24
830 06 Bratislava
00684104
potraviny 42,24 108/2014/sz   3.3.2014 7.3.2014
14000222 14026408 RYBA s.r.o.
Hviezdoslavova 5
010 01 Žilina
31563490
potraviny 82,75 116/2014/sz   3.3.2014 7.3.2014
14000224 2992014 DELIKATES
Suchohradská 1
841 04 Bratislava
32130899
potraviny 63,5 117/2014/sz   3.3.2014 7.3.2014
14000223 2902014 DELIKATES
Suchohradská 1
841 04 Bratislava
32130899
potraviny 49,76 110/2014/sz   3.3.2014 7.3.2014
14000225 20140454 MIXFOOD s.r.o.
B.Nemcovej 520/2
901 01 Malacky
46689362
potraviny 57,72 115/2014/sz   3.3.2014 7.3.2014
14000229 1070031827 KON-RAD s.r.o.
Cesta na Senec 15725/24
830 06 Bratislava
00684104
potraviny 183,68 120/2014/sz   3.3.2014 7.3.2014
14000221 341525 RUDLA s.r.o.
Marianska 3
811 08 Bratislava
35735490
potraviny 31,25 118/2014/sz   3.3.2014 7.3.2014
14000232 140105 ECOLI s.r.o.
Studenohorská 12
841 03 Bratislava47
35815906
diagnostiká 70,8 42/2014   4.3.2014 10.3.2014
14000233 2014068 VEMAL s.r.o.
Hlavná 4
952 01 Vráble
36654728
BOZP,PO 174   zo dňa 18.12.2013 4.3.2014 10.3.2014
14000231 140102 ECOLI s.r.o.
Studenohorská 12
841 03 Bratislava47
35815906
diagnostiká 23,6 28/2014   4.3.2014 10.3.2014
14000230 1070131827 KON-RAD s.r.o.
Cesta na Senec 15725/24
830 06 Bratislava
00684104
potraviny 34,82 114/2014/sz   3.3.2014 10.3.2014
14000262 201400329 EAGLE SECURITY a.s.
Miletičova 23
821 09 Bratislava
35800259
ochrana objektu 828   č.20278 7.3.2014 10.3.2014
14000240 614102179 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava 29
35850370
zrážky 192,43   č.182 5.3.2014 11.3.2014
14000242 214031 K TRADE
Púpavová 31
841 04 Bratislava
34298321
diagnostiká 382,6 44/2014   5.3.2014 11.3.2014
14000272 6759662968 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
magio sat. 29,02   zo dňa 5.5.2011 10.3.2014 18.3.2014
14000212 2141014634 AGEM Computers s.r.o.
Panónska 42
851 01 Bratislava
35692715
USB 125,64 63/2014   28.2.2014 18.3.2014
14000217 140077 SERVIS IJ s.r.o.
Prievozská 32
821 05 Bratislava
35920891
oprava auta 186,24 76/2014   28.2.2014 18.3.2014
14000281 9000739383 Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné 941,25   č.1456/02 12.3.2014 18.3.2014
14000216 140074 SERVIS IJ s.r.o.
Prievozská 32
821 05 Bratislava
35920891
oprava auta 968,7 61/2014   28.2.2014 18.3.2014
14000285 214115 CHROMSERVIS SK s.r.o.
Nobelova 34
931 02 Bratislava
45515930
chemikálie 166,06 80/2014   12.3.2014 18.3.2014
14000290 23814 JUDr.Sťahula
Prídavková 23/A
841 06 Bratislava
30790646
právna pomoc 660   zo dňa 13.9.2013 13.3.2014 18.3.2014
14000260 140100053 ROTOS -STK a.s.
Račianska 184/B
831 54 Bratislava
44991347
TK+EK 52 49/2014   7.3.2014 19.3.2014
1400280 214041 K TRADE
Púpavová 31
841 04 Bratislava
34298321
diagnostiká 636,64 115/2014   12.3.2014 19.3.2014
14000283 62014 KLIMATEK s.r.o.
Hornozelenická 5
900 28 Zálesie
35966211
posudok 18 117/2014   12.3.2014 19.3.2014
14000277 140135 SLAVUS s.r.o.
Nákovná 22
821 06 Bratislava
31337414
chemikálie 299,17 101/2014   11.3.2014 19.3.2014
14000211 512014 SOFTEC s.r.o.
Jarošova 1
831 03 Bratislava
683540
údržba programu 18149   SZvz041113 28.2.2014 19.3.2014
14000264 35002290 CLEAN TONERY s.r.o.
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 70,2 106/2014   7.3.2014 19.3.2014
14000284 35002310 CLEAN TONERY s.r.o.
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 98,28 121/2014   12.3.2014 19.3.2014
14000306 1315903 O.K.SERVIS
Odlehlá 817/37
190 00 Praha 9
62914511
diagnostiká 208 58/2014   17.3.2014 19.3.2014
14000292 4340001680 SHIMADZU
Rontgenova 28
851 01 Bratislava
31363237
servis 4633,75 68/2014   13.3.2014 20.3.2014
14000276 214037 K TRADE
Púpavová 31
841 04 Bratislava
34298321
diagnostiká 44,28 108/2014   11.3.2014 20.3.2014
14000293 4340001681 SHIMADZU
Rontgenova 28
851 01 Bratislava
31363237
servis 978,91 25/2014   13.3.2014 20.3.2014
14000295 1010041548 SLOVANET a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
35765143
internet 1973,4   zo dňa 22.7.2011 13.3.2014 20.3.2014
14000294 114113401 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava 29
35850370
vodné,stočné 699,9   č.182 13.3.2014 20.3.2014
14000291 1170 VIVA Elektroservis s.r.o.
1.Mája 19
900 44 Tomášov
44923821
posudok 16 131/2014   13.3.2014 20.3.2014
14000130 6860773169 MESSER Ttaragas s.r.o.
Chalupkova 9
819 44 Bratislava
00685852
nájom fliaš 238,08   č.7/2012 10.2.2014 21.3.2014
14000300 1400023 Ing.LIBA - BALI
Saratovská 7
841 02 Bratislava
17529069
spotrebný mat. 339,66 124/2014   17.3.2014 21.3.2014
14000312 1403030 A.V.I.S.
Drobného 27
841 01 Bratislava
31359159
Informačný system 18375   dod.č.11 18.3.2014 21.3.2014
14000270 2141017207 AGEM Computers s.r.o.
Panónska 42
851 01 Bratislava
35692715
USB 15 97/2014   10.3.2014 21.3.2014
14000301 1400022 Ing.LIBA - BALI
Saratovská 7
841 02 Bratislava
17529069
spotrebný mat. 654,6 123/2014   17.3.2014 21.3.2014
14000302 201402049 ROFA SLOVENSKO s.r.o.
Vlčie hrdlo
820 03 Bratislava
31340962
servis 271,9 114/2014   17.3.2014 21.3.2014
14000303 201401048 ROFA SLOVENSKO s.r.o.
Vlčie hrdlo
820 03 Bratislava
31340962
náhradný diel 100,2 113/2014   17.3.2014 21.3.2014
14000296 7010041548 SLOVANET a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
35765143
tel.hovory 585,86   zo dňa 22.7.2011 13.3.2014 24.3.2014
14000323 2140000421 ENERGIE 2
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
46113177
el.energia 96,68   zo dňa 27.12.2013 18.3.2014 24.3.2014
14000282 1114 P.Mikloško
Športová 505 
900 46 Most pri Bratislave
33720894
justácia váh 40 67/2014   12.3.2014 24.3.2014
14000319 290314 DARTOUR s.r.o.
Šinkovské 32
831 07 Bratislava
46623035
letenky 616 133/2014   18.3.2014 24.3.2014
14000317 131410077 DYNEX Servis s.r.o.
Gaštanová 10
974 09 B.Bystrica
36030848
oprava 153 126/2014   18.3.2014 24.3.2014
14000307 722014 OASIS-LAB s.r.o.
Ignáca Gesaja 36
900 28 Zálesie
35908645
spotrebný mat. 70,26 88/2014   17.3.2014 24.3.2014
14000167 6860775475 MESSER Ttaragas s.r.o.
Chalupkova 9
819 44 Bratislava
00685852
tech.plyn 58,8 16/2014   17.2.2014 24.3.2014
14000305 140406 PROFIMET SLOVAKIA s.r.o.
Most pri Bratislave 877
900 46 Most pri Bratislave
35712287
spotrebný mat. 133,2 84/2014   17.3.2014 24.3.2014
14000237 5260385 ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
tel.hovory 827,07   zo dňa 30.1.2013 5.3.2014 24.3.2014
14000313 35002653 CLEAN TONERY s.r.o.
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 60,72 137/2014   18.3.2014 25.3.2014
14000320 140100002 ROSTER s.r.o.
Damborského 4
841 01 Bratislava
35727781
NIS 829,2   č.001/2014 18.3.2014 25.3.2014
14000318 1400027 ONOFREJ
Hradská 516/4
900 82 Blatné
17338981
čistiace prostriedky 219,92 139/2014   18.3.2014 25.3.2014
14000314 35002648 CLEAN TONERY s.r.o.
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 35,28 136/2014   18.3.2014 25.3.2014
14000315 35002651 CLEAN TONERY s.r.o.
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 15,6 135/2014   18.3.2014 25.3.2014
14000316 35002652 CLEAN TONERY s.r.o.
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 15,6 141/2014   18.3.2014 25.3.2014
14000275 1223131827 KON-RAD s.r.o.
Cesta na Senec 15725/24
830 06 Bratislava
00684104
potraviny 113,48 136/2014/sz   10.3.2014 26.3.2014
14000273 20140513 MIXFOOD s.r.o.
B.Nemcovej 520/2
901 01 Malacky
46689362
potraviny 21,65 149/2014/sz   10.3.2014 26.3.2014
14000274 14031100 RYBA s.r.o.
Hviezdoslavova 5
010 01 Žilina
31563490
potraviny 96,72 147/2014/sz   10.3.2014 26.3.2014
14000287 20140553 MIXFOOD s.r.o.
B.Nemcovej 520/2
901 01 Malacky
46689362
potraviny 33,18 144/2014/sz   12.3.2014 26.3.2014
14000288 20140543 MIXFOOD s.r.o.
B.Nemcovej 520/2
901 01 Malacky
46689362
potraviny 16,12 142/2014/sz   12.3.2014 26.3.2014
14000286 3712014 DELIKATES
Suchohradská 1
841 04 Bratislava
32130899
potraviny 71,06 145/2014/sz   12.3.2014 26.3.2014
14000278 20140533 MIXFOOD s.r.o.
B.Nemcovej 520/2
901 01 Malacky
46689362
potraviny 22,86 139/2014/sz   11.3.2014 26.3.2014
14000325 1000014410 TASR
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
31320414
spravodajský servis 234   č.135/2013/Z 20.3.2014 26.3.2014
14000324 3051400339 Univerzitná nemocnica
Pažítkova 4
821 01 Bratislava
31813861
spaľovanie 270,81   zo dňa 17.12.2013 20.3.2014 26.3.2014
14000289 341789 RUDLA s.r.o.
Marianska 3
811 08 Bratislava
35735490
potraviny 37,86 134/2014/sz   12.3.2014 27.3.2014
14000279 3512014 DELIKATES
Suchohradská 1
841 04 Bratislava
32130899
potraviny 65 140/2014/sz   11.3.2014 27.3.2014
14000329 4590409298 SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
31322832
phm 809,93   zo dňa 18.6.2013 20.3.2014 27.3.2014
14000326 2689 VIDRA s.r.o.
Štrkova 8
011 96 Žilina
31589561
spotrebný mat. 44,38 138/2014   20.3.2014 28.3.2014
14000341 140100037 PHARMAMEL s.r.o.
Romanova 22
851 02 Bratislava
45265984
diagnostiká 368,04 110/2014   25.3.2014 28.3.2014
14000339 201402128 BIO G s.r.o.
Kazanská 46
821 06 Bratislava
34123415
diagnostiká 518,98 127/2014   24.3.2014 28.3.2014
14000342 140100036 PHARMAMEL s.r.o.
Romanova 22
851 02 Bratislava
45265984
diagnostiká 220,5 107/2014   25.3.2014 28.3.2014
14000338 2014032 SERVIS EPS
Trnavská cesta 64
821 02 Bratislava
13994964
servis 60   č.2013/07 24.3.2014 28.3.2014