Faktúry február 2014 Tlačiť E-mail
Faktúry

číslo fa.

Variab. symbol

Dodávateľ -  IČO

popis

fakturovaného

plnenia

hodnota s DPH (€ )

objednávka

zmluva

dátum doručenia

dátum zaplatenia

14000104 12014 Ing.Pribylincová - Ekonomika
Ľubovianska 2
851 07 Bratislava
40227324
kontrolné činnosti 550   zo dňa 17.1.2014 4.2.2014 10.2.2014
14000113 201400126 EAGLE SECURITY a.s.
Miletičova 23
821 09 Bratislava
35800259
ochrana objektu 468   č.20278 5.2.2014 10.2.2014
14000105 20140226 MIXFOOD s.r.o.
B.Nemcovej 520/2
901 01 Malacky
46689362
potraviny 25,5 61/2014/sz   4.2.2014 11.2.2014
14000118 1140029556 ENERGIE 2
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
46113177
el.energia 3876   zo dňa 27.12.2013 5.2.2014 11.2.2014
14000106 20140219 MIXFOOD s.r.o.
B.Nemcovej 520/2
901 01 Malacky
46689362
potraviny 77,52 59/2014/sz   4.2.2014 11.2.2014
14000103 140037 ECOLI s.r.o.
Studenohorská 12
841 03 Bratislava47
35815906
diagnostiká 18,9 24/2014   4.2.2014 12.2.2014
14000111 2014032 VEMAL s.r.o.
Hlavná 4
952 01 Vráble
36654728
BOZP,PO 174   zo dňa 18.12.2013 5.2.2014 12.2.2014
14000108 35001068 CLEAN TONERY s.r.o.
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 42,24 31/2014   5.2.2014 12.2.2014
14000102 214012 K TRADE
Púpavová 31
841 04 Bratislava
34298321
spotrebný mat. 555,56 17/2014   4.2.2014 12.2.2014
14000134 29140088 Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava
30810710
STN 23,9 23/2014   11.2.2014 12.2.2014
14000109 35001067 CLEAN TONERY s.r.o.
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 108,12 38/2014   5.2.2014 13.2.2014
14000107 92014 GERT
Košická 18
903 01 Senec
37185225
revízia 69   001/2013 5.2.2014 13.2.2014
14000092 140022 SERVIS IJ s.r.o.
Prievozská 32
821 05 Bratislava
35920891
oprava auta 450,86 9/2014   29.1.2014 13.2.2014
14000090 140020 SERVIS IJ s.r.o.
Prievozská 32
821 05 Bratislava
35920891
oprava auta 131,46 8/2014   29.1.2014 13.2.2014
14000117 4590396033 SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
31322832
phm 1582   zo dňa 18.6.2013 5.2.2014 13.2.2014
14000127 3414006276 Hlavné mesto SR
Primaciálne nám.1
814 99 Bratislava
00603481
odpad 447,93 2/2014   10.2.2014 14.2.2014
14000101 214018 K TRADE
Púpavová 31
841 04 Bratislava
34298321
spotrebný mat. 833,34 37/2014   4.2.2014 14.2.2014
14000110 10140006 Rýchločistiareň s.r.o.
Topoľčianska 12
851 05 Bratislva
45386765
pranie 337,8 29/2014   5.2.2014 14.2.2014
14000131 140219 TRIOS s.r.o.
Zakouřilova 142
149 00 Praha 4
44269471
časopis 23 1002/2013   10.2.2014 14.2.2014
14000136 21145218 Úrad pre normalizáciu,metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava
30810710
vestník 79,92 1012/2013   11.2.2014 14.2.2014
14000137 758669683 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
tel.hovory 43,45   zo dňa 29.6.2012 11.2.2014 18.2.2014
14000173 2000000299 ENERGIE 2
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
46113177
plyn 7565   zo dňa 20.1.2014 17.2.2014 18.2.2014
14000128 35001233 CLEAN TONERY s.r.o.
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 328,98 48/2014   10.2.2014 19.2.2014
14000133 35001273 CLEAN TONERY s.r.o.
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 113,04 52/2014   11.2.2014 19.2.2014
14000138 7417759918 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
35815256
plyn 3653,64   OEP/323/348/14 11.2.2014 19.2.2014
14000116 340620 RUDLA s.r.o.
Marianska 3
811 08 Bratislava
35735490
potraviny 58,14 60/2014/sz   5.2.2014 19.2.2014
14000129 42014 BIOCOM Slovakia s.r.o.
Eisnerova 38
841 07 Bratislava
31391222
diagnostiká 160,56 41/2014   10.2.2014 19.2.2014
14000135 4027426008 LINDE GAS k.s.
Tuhovská 3
831 06 Bratislava
31373861
nájom fliaš 948,5   zo dňa 1.3.2012 11.2.2012 19.2.2014
14000148 7010041548 SLOVANET a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
35765143
tel.hovory 732,02   zo dňa 22.7.2011 13.2.2014 20.2.2014
14000174 9000772662 Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
36631124
poštovné 904,2   č.1456/02 13.2.2014 20.2.2014
14000149 614100893 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava 29
35850370
zrážky 213,44   č.182 13.2.2014 20.2.2014
14000150 114104642 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava 29
35850370
vodné,stočné 636,49   č.182 13.2.2014 20.2.2014
14000165 9758672585 Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
tv sat. 43,54   zo dňa 5.5.2011 14.2.2014 20.2.2014
14000172 2140000046 ENERGIE 2
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
46113177
el.energia 119,69   zo dňa 27.12.2013 17.2.2014 20.2.2014
14000170 14020037 EKO - SALMO s.r.o.
Závodná 8
821 06 Bratislava
31359647
likvidácia odpadu 111,46   č.69/2013 17.2.2014 21.2.2014
14000114 140100041 ROTOS -STK a.s.
Račianska 184/B
831 54 Bratislava
44991347
EK 22 7.14   5.2.2014 21.2.2014
14000171 7401191911 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
35815256
plyn 220,21   zo dňa 001/2014 17.2.2014 21.2.2014
14000115 5260385 ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
tel.hovory 840,49   zo dňa 30.1.2013 5.2.2014 21.2.2014
14000126 1662014 DELIKATES
Suchohradská 1
841 04 Bratislava
32130899
potraviny 70,21 63/2014/sz   10.2.2014 21.2.2014
14000143 140059 FULL SERVIS
Černyševského 29
851 01 Bratislava
35785772
tonery 216 30/2014   13.2.2014 21.2.2014
14000168 20140205 IMI TRANSPORT s.r.o.
Lenardova 12
851 01 Bratislava
36692115
sťahovanie 240 32/2014   17.2.2014 21.2.2014
14000199 1315809 O.K.SERVIS
Odlehlá 817/37
190 00 Praha 9
62914511
validácia 212 43/2014 43/2014 25.2.2014 3.3.2014
14000191 131410074 DYNEX Servis s.r.o.
Gaštanová 10
974 09 B.Bystrica
36030848
validácia 318 70/2014   21.2.2014 3.3.2014
14000205 4140641 EDOS-PEM s.r.o.
Tematínska 4
851 05 Bratislava
36287229
kniha 29 79/2014   26.2.2014 3.3.2014
14000103 35001796 CLEAN TONERY s.r.o.
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 31,2 89/2014   25.2.2014 3.3.2014
14000204 35001798 CLEAN TONERY s.r.o.
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 156,96 73/2014   25.2.2014 3.3.2014
14000202 35001795 CLEAN TONERY s.r.o.
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 60,72 78/2014   25.2.2014 3.3.2014
14000181 341233 RUDLA s.r.o.
Marianska 3
811 08 Bratislava
35735490
potraviny 53,09 102/2014/sz   21.2.2014 4.3.2014
14000206 2014020 SERVIS EPS
Trnavská cesta 64
821 02 Bratislava
13994964
servis 60   č.2013/07 26.2.2014 4.3.2014
14000182 20140410 MIXFOOD s.r.o.
B.Nemcovej 520/2
901 01 Malacky
46689362
potraviny 7,92 104/2014/sz   21.2.2014 4.3.2014
14000196 979331827 KON-RAD s.r.o.
Cesta na Senec 15725/24
830 06 Bratislava
00684104
soľ 4,61 91/2014   24.2.2014 4.3.2014
14000195 214028 K TRADE
Púpavová 31
841 04 Bratislava
34298321
diagnostiká 21,87 54/2014   24.2.2014 4.3.2014
14000183 20140423 MIXFOOD s.r.o.
B.Nemcovej 520/2
901 01 Malacky
46689362
potraviny 8,24 106/2014/sz   21.2.2014 4.3.2014
14000210 14008 LABSERVICE s.r.o.
Duklianska 55
052 01 Spišská N.Ves
36206741
chemikálie 646,94 81/2014   26.2.2014 4.3.2014
14000194 140016 BIO CONSULT Slovakia s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
35700220
diagnostiká 224,81 19/2014   24.2.2014 4.3.2014
14000209 140191 JEMO TRADING s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava
17317436
diagnostiká 638 72/2014   26.2.2014 5.3.2014
14000207 131400998 DYNEX Servis s.r.o.
Gaštanová 10
974 09 B.Bystrica
36030848
diagnostiká 196,9 93/2014   26.2.2014 5.3.2014
14000201 35001797 CLEAN TONERY s.r.o.
Za Hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 329,04 90/2014   25.2.2014 5.3.2014
14000208 41140060 LABOSERV SK s.r.o.
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
45450196
diagnostiká 286 71/2014   26.2.2014 5.3.2014
14000214 510967 TIMED  s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava
00602175
diagnostiká 1248,8 94/2014   28.2.2014 6.3.2014
14000215 1000014229 TASR
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
31320414
spravodajský servis 234   č.125/2013/Z 28.2.2014 6.3.2014