Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3811
Počet zobrazení obsahu : 22106402
Poradenské centrum ochrany a podpory zdravia - základné informácie Tlačiť E-mail

PORADENSKÉ CENTRUM ZDRAVIA

 

V roku 1993 bolo Slovensko prijaté Svetovou zdravotníckou organizáciou do siete krajín plniacich program CINDI (Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Prevention) - Celospoločenský integrovaný program intervencií proti neinfekčným chorobám. V rámci tohto programu boli v 36. okresoch Slovenska zriadené pri Regionálnych úradoch verejného zdravotníctva "Poradne zdravia" zamerané na znižovanie rizikových faktorov životného štýlu.

Hlavným cieľom Poradenských centier zdravia je zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva a predchádzanie chronickým neinfekčným (tzv. civilizačným) chorobám.

 

Základom účinného predchádzania týmto chorobám je vylúčenie zdravotných rizík, ako sú: 
-
nevhodná výživa,
- prejedanie sa alebo prejedanie sa sladkosťami,
- neprimeraný spôsob zvládania nahromadeného stresu,
- fajčenie,
- nadmerné užívanie alkoholu,
- nijaká alebo neúčinná fyzická aktivita,
- zneužívanie liečiv a omamných drog.

 

Význam vplyvu týchto faktorov a účinok ich zvládania sú jednoznačne medicínsky dokázané. V krajinách, kde sa podpora zdravia a primárna prevencia neinfekčných chorôb obyvateľstva stala skutočnou celospoločenskou prioritou, napr. Fínsko, sa podarilo zabrániť až 70 % predčasných úmrtí na srdcovo-cievne a nádorové choroby. Tieto choroby spolu tvoria viac ako 70 % príčin predčasných úmrtí aj u nášho obyvateľstva. Poradenské centrá zdravia poskytujú klientom poradenské služby na ovplyvňovanie hlavných rizikových faktorov srdcovo-cievnych a iných neinfekčných chorôb cestou základného poradenstva a špecializovaného poradenstva.


KOMU JE PORADENSTVO URČENÉ
 
Na choroby srdca a ciev, ktorým sa dá predchádzať, u nás ročne zomiera okolo 28 500 ľudí. Tieto choroby sa začínajú rozvíjať už v detstve, hoci sa prejavia až o desaťročia neskôr. Dnes ohrozujú už osoby vo veku 20-30 rokov. V spoločnosti, kde polovica ľudí predčasne zomiera na srdcovo-cievne choroby, by mal o svojom riziku uvažovať každý!

 

Zámerom Poradenských centier zdravia je zvyšovať záujem obyvateľov o vlastné zdravie, poznávanie zdravotných rizík a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických neinfekčných chorôb a to najmä srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a chorôb nádorových. Pretože Poradenské centrá zdravia sú zamerané na prevenciu, klientami by mali byť predovšetkým ľudia mladší a ľudia stredného veku.


ČO POSKYTUJÚ PORADENSKÉ CENTRÁ ZDRAVIA

 

Do poradne zdravia prichádzajú ľudia, motivovaní záujmom o svoje zdravie. Poradenstvo vychádza z vyšetrenia hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života a následného stanovenia osobného rizikového skóre.
Vyhodnotenie jednotlivých rizikových faktorov a osobného rizikového skóre umožnia odporúčať optimálne a danej osobe primerané opatrenia v spôsobe života v základnej poradni a v špecializovaných poradniach.

 

Vzhľadom na to, že najhlavnejšie rizikové faktory pôsobia na zdravie spoločne, medzi mnohými z nich sú významné väzby a ich účinky sa vzájomne násobia, je zásadne nevyhnutné ich komplexné vyhodnotenie a vypracovanie komplexného plánu na ich ovplyvnenie v základnej poradni.


ZÁKLADNÁ PORADŇA

 

Návšteva klienta v základnej poradni spočíva vo vyšetrení hlavných rizikových faktorov, ktoré súvisia so spôsobom života, v orientačnom určení jeho osobného rizikového skóre s následným poradenstvom. Kvalifikované zdravotné sestry vykonávajú nasledovné vyšetrenie:

 

- antropometrické,
- telesná výška a hmotnosť,
- obvod pása a bokov,
- hrúbka kožných tukových rias,
- biochemické vyšetrenie krvi (odber krvi sa robí z prsta a výsledky sú hotové do 10 minút),
- celkový cholesterol,
- HDL cholesterol (tzv. dobrý),
- LDL cholesterol (tzv. zlý),
- triglyceridy,
- glukóza (cukor).

 

Štandardné meranie krvného tlaku a tepovej frekvencie na oboch rukách
- anamnestické dotazníky,
- rodinná anamnéza,
- osobná anamnéza,
- úroveň psychickej pohody,
- stravovacie zvyklosti,
- úroveň pohybovej aktivity.

 

Stanovenie osobného rizikového skóre počítačom. Po skončení vyšetrenia si klienta preberie lekár, ktorý po zhodnotení vyšetrení a osobného rizikového skóre odporúča: optimálne a primerané zmeny v spôsobe života formou komplexného individuálneho poradenstva s následnými kontrolnými návštevami základnej poradne po vykonaní komplexného individuálneho poradenstva odporúčanie návštevy špecializovanej.
 

V prípade potreby sa klientovi odporúčajú ďalšie potrebné vyšetrenia a dispenzarizácia cestou praktického lekára.

 

Pri všetkých vyšetreniach , poradenských a konzultačných činnostiach sa záväzne dodržiavajú štandardné metódy a postupy, ako i aktuálne odborné odporúčania medzinárodných a slovenských odborných lekárskych spoločností pre primárnu prevenciu chronických neinfekčných chorôb.

 

Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno. Deň pred vyšetrením na večeru už nekonzumovať mastné a vyprážané jedlá (údeniny, slanina, klobásky, palacinky …), sladké jedlá (čokolády, napolitánky, zákusky …) a žiadny alkohol. V deň vyšetrenia je vhodné piť nesladený čaj alebo čistú vodu. Nie kávu a minerálku. Pol hodiny pred vyšetrením nefajčiť.

 

Súčasťou základných Poradní zdravia sú aj nadstavbové poradne, ktoré sú:

a)      Poradňa zdravej výživy

b)      Poradňa optimalizácie pohybovej aktivity

c)      Poradňa odvykania od fajčenia

d)      Poradňa podpory psychického zdravia

e)      Poradňa pre deti a mládež

f)       Poradňa ochrany a podpory pri práci

g)      Poradňa nefarmakologického ovplyvňovania TK

h)      Poradňa protidrogová - HIV/AIDS

i)       Poradňa pre HbsAg pozitívnych a ich rodiny

j)       Poradňa pre tehotné a dojčiace matky

 

Vyšetrenie a poradenstvo je bezplatné.


ČO SÚ HLAVNÉ RIZIKOVÉ FAKTORY

 

Rizikové faktory, ktoré nemôžeme zmeniť:

 

1. VEK/POHLAVIE
S vekom stúpa pravdepodobnosť ochorenia srdcovo-cievneho systému. Muži majú riziko vyššie než ženy. Najvyššie riziko srdcovo-cievnych chorôb majú muži nad 50 rokov. Avšak riziko stúpa aj u žien v menopauze.

 

2. RODINNÁ ANAMNÉZA
Srdcovo-cievne choroby často postihujú pokrvných príbuzných. Ak Vaši rodičia, starí rodičia, súrodenci prekonali alebo trpia na srdcovo-cievnu chorobu, Vaše riziko je vyššie. Vaše riziko je podstatne vyššie, ak Vaši príbuzní mali srdcovú alebo mozgovú príhodu mladší než 60-roční. Ak pochádzate z tzv. "rizikovej rodiny", je pre Vás nadmieru dôležitá úprava každého z ďalších rizikových faktorov.

 

3. OSOBNÁ ANAMNÉZA
Ak už máte ochorenie tepien zásobujúcich srdce, mozog alebo dolné končatiny, je Vaše riziko cievnych príhod zvýšené. Úprava každého z ďalších rizikových faktorov je pre Vás nanajvýš dôležitá.

 

Rizikové faktory, ktoré môžeme zmeniť:

 

1. FAJČENIE
Popri zapríčinení 90 % prípadov rakoviny pľúc, fajčenie škodí aj Vášmu srdcu a cievam. Fajčiari cigariet majú o 70 % viac infarktov myokardu ako nefajčiari. Fajčiari majú 5-krát vyššiu pravdepodobnosť náhlej smrti na rozsiahly infarkt myokardu než nefajčiari. Ak prestanete fajčiť, môžete napraviť škody spôsobené cigaretami Vášmu srdcu a cievam. Po ročnej abstinencii sa Vaše riziko môže znížiť na polovicu.

 

2. VYSOKÝ KRVNÝ TLAK
Normálna hodnota krvného tlaku u zdravého človeka je 120/80 mmHg (milimetrov ortuťového stĺpca) v každom veku. Vysoký krvný tlak poškodzuje Vaše srdce, cievy, mozog, obličky a iné orgány. Vysoký krvný tlak zvyšuje Vaše riziko mozgovej porážky, srdcového zlyhania a infarktu myokardu. Vysoký krvný tlak je mimoriadne nebezpečný, lebo mnohokrát sa dlhú dobu neprejavuje žiadnymi ťažkosťami, a tak ostáva neliečený. Ak je Váš "horný" (systolický) tlak 160 mmHg a viac, a/alebo Váš "dolný" (diastolický) tlak 90 mmHg a viac, navštívte svojho lekára.

 

3. VYSOKÁ HLADINA CHOLESTEROLU
Normálna hladina cholesterolu u zdravého dospelého človeka je menej než 5 mmol/l (milimolov na liter). Vysoká hladina cholesterolu v krvi môže spôsobiť upchatie Vašich ciev. Vysoká hladina cholesterolu v krvi môže mať viaceré príčiny. Strava bohatá na živočíšne tuky a cholesterol môže zvyšovať Vašu hladinu cholesterolu v krvi a tým i Vaše riziko srdcovo-cievnych chorôb. Nevhodné potraviny sú najmä: tučné mäso, vnútornosti, maslo, plnotučné syry, plnotučné mlieko, smotana, zmrzlina, margaríny z palmového a kokosového oleja, čokoláda, údeniny… Hladinu cholesterolu si môžete upraviť napríklad konzumáciou 5 kusov čerstvého ovocia a 500-800g čerstvej zeleniny denne a tiež pravidelnou fyzickou aktivitou ( napr. rýchlou chôdzou) denne 1 hodinu a udržiavaním si primeranej hmotnosti.

 

4. DIABETES MELLITUS (CUKROVKA)
Cukrovka spôsobuje zužovanie ciev zásobujúcich Vaše srdce a iné orgány. U osôb s cukrovkou je riziko srdcovo-cievnych chorôb výrazne zvýšené. K vývoju cukrovky u dospelých vedie veľmi často nadváha. Ak máte nadváhu, zmena zloženia potravy a zvýšenie fyzickej aktivity Vám môže pomôcť znížiť riziko ochorenia na cukrovku.

 

5. TELESNÁ HMOTNOSŤ
Osoby s nadváhou umierajú na srdcovo-cievne choroby vo vyššom percente ako osoby s primeranou hmotnosťou. K nadváhe sa často pridružujú ďalšie rizikové faktory ako sú vysoký krvný tlak, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu. Telesná hmotnosť sa hodnotí podľa indexu telesnej hmotnosti (BMI), ktorý sa vypočíta zo vzorca: váha (v kg) vydelená výškou na druhú (v metroch). Normálna hodnota BMI je pre ženy do 24 a pre mužov do 25. BMI do 30 je nadváha a BMI nad 30 je obezita. Jedzte viac čerstvej, surovej zeleniny a ovocia, strukovín, chlieb a pečivo s celozrnej múky, menej tučných a sladkých jedál. V kombinácii s pravidelnou fyzickou aktivitou Vám to pomôže schudnúť a udržať si primeranú hmotnosť.