Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách“ v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2013
Štvrtok, 21. november 2013 10:58

PA170156Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek v „ázijských reštauráciách“ v Slovenskej republike (pdf)