Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3746
Počet zobrazení obsahu : 21696405
Čierny kašeľ (Pertussis) Tlačiť E-mail

Charakteristika ochorenia: Čierny kašeľ je akútne respiračné ochorenie. Prejavuje sa typickým záchvatovitým kašľom trvajúcim aj 6 týždňov a dlhodobou rekonvalescenciou. Ochorenie bývalo v minulosti často sprevádzané mnohými komplikáciami, ako krvácaním do viečok, zápalom pľúc, zápalmi stredného ucha, ale aj zápalom mozgu.


Pôvodcom nákazy
je baktéria  Bordetella pertussis, ktorá produkuje toxíny, z ktorých hlavnú úlohu má pertusický toxín, ktorý postihuje sliznice dýchacích ciest a jemné cievne kapiláry. Citlivá je na vplyvy vonkajšieho prostredia, na slnku prežíva jednu hodinu, pri teplote 60 °C  hynie v priebehu 15 minút. Je citlivá na bežne používané dezinfekčné prostriedky.


Prameň pôvodcu nákazy
je chorý človek alebo nosič. Chorý vylučuje pôvodcu 3 až 4 dni pred objavením sa klinických príznakov a najviac je infekčný v prvých dvoch týždňoch ochorenia.


Prenos ochorenia.
Ochorenie sa najčastejšie prenáša z človeka na človeka vdychovaním vzduchu kontaminovaného baktériami chorého človeka.


Inkubačný čas
sa pohybuje od 7- 21 dní.


Výskyt:
Pred zavedením očkovania sa vyskytovalo na Slovensku  220 – 460 prípadov na 100 000 obyvateľov. Zvýšený výskyt sa zaznamenával v 3 – 4 ročných intervaloch, najmä v zimných mesiacoch. Po zavedení pravidelného povinného očkovania v roku 1958 chorobnosť výrazne poklesla a udržiavala sa na pomerne nízkych hodnotách okolo 2,0 na 100 000 obyvateľov. V rokoch 2000 až 2007 sa už  na Slovensku hlásilo v priemere iba 20 prípadov ochorení na čierny kašeľ ročne. Od roku 2008 došlo na Slovensku k výraznému vzostupu chorobnosti na čierny kašeľ s  maximom (25,4/100 000 obyvateľov)  v roku 2010, kedy bolo hlásených až 1 379 ochorení.  Od roku 2011, kedy došlo k miernemu poklesu chorobnosti,  sa chorobnosť v posledných troch rokoch udržiava na približne rovnakej úrovni (zhruba 17/100 000 obyvateľov).

Zvyšovaním chorobnosti na čierny kašeľ na Slovensku od r. 2008 došlo aj k posunu najvyššej vekovošpecifickej chorobnosti zo skupiny 0 ročných na  skupinu 15 – 19 ročných. Slovensko preto zaviedlo v roku 2010 preočkovanie detí proti čiernemu kašľu v 13 roku života. V posledných rokoch sa vysoká vekovošpecifická chorobnosť udržiava nielen v skupine adolescentov, ale aj vo vyšších vekových skupinách dospelých osôb. 

Adolescenti a dospelí neboli pravidelne preočkovávaní a  ich protilátky získané očkovaním v detstve postupne klesajú. Nárast počtu prípadov čierneho kašľa sa netýka iba Slovenska, ale aj ostatných európskych krajín.


Vnímavosť a imunita:
Dojčatá sú počas 4 – 8 týždňov po narodení chránené materskými protilátkami. Po dovŕšení 9 týždňov života sa vykonáva pravidelné povinné očkovanie dojčiat. U starších dospelých hladina ochranných  protilátok  proti ochoreniu s pribúdajúcim vekom klesá. Imunita po prekonaní ochorenia je celoživotná.


Preventívne opatrenia:
Najúčinnejšou špecifickou prevenciou je očkovanie, ktoré sa vykonáva spolu s očkovaním proti záškrtu, tetanu, hemofilovým invazívnym infekciám a vírusovej hepatitíde typu B,  preočkovanie sa vykonáva u detí v 13 roku života spolu s očkovaním proti záškrtu, tetanu a detskej obrne.


Represívne opatrenia:
Izolácia chorého a podozrivých z ochorenia (väčšinou postačuje domáca izolácia). Mikrobiologické vyšetrenie osôb v kontakte s chorým, zvýšený zdravotný dozor v kolektíve, kde sa ochorenie vyskytlo do 21. dňa po izolácii posledného prípadu. Ohnisková dezinfekcia (hračky, bielizeň).


Liečba

Účinným liekom sú antibiotiká, ktoré významne znížujú výskyt komplikácií po tomto ochorení. Súčasťou liečby je aj tlmenie príznakov najmä kašľa.