Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3339
Počet zobrazení obsahu : 19243951
Výskyt divého poliovírusu typu 1 v Sýrii a riziko možného šírenia Tlačiť E-mail

Svetová zdravotnícka organizácia hlásila v druhej polovici októbra 2013 zvýšený výskyt akútnej paralytickej poliomyelitídy v provincii Deir Al Zour vo východnej časti Sýrie hraničiacej s Irakom. Doteraz bolo hlásených 22 prípadov. Prvé prípady sa vyskytli už začiatkom októbra. V desiatich prípadoch sa potvrdil výskyt divého poliovírusu typu 1. Väčšinu prípadov tvorili nezaočkované alebo nedostatočne zaočkované deti mladšie ako 2 roky.

V Sýrii sa domáce prípady poliomyelitídy nevyskytli od roku 1995. Posledný laboratórne potvrdený importovaný prípad poliomyelitídy bol hlásený v roku 1999.

Očkovanie proti poliomyelitíde je v Sýrii povinné od roku 1964. Zaočkovanosť detí proti poliomyelitíde sa do roku 2010 pohybovala nad 90 %.  Odvtedy však výrazne poklesla.

Situácia v oblasti zdravotnej starostlivosti sa výrazne zhoršila počas posledných rokov kvôli pretrvávajúcim vojenským konfliktom. Viac ako polovica miestnych verejných nemocníc a 78 % ambulancií bolo zničených. Zhruba 70 % zdravotníckych pracovníkov z krajiny utieklo. Tieto skutočnosti zvyšujú riziko nárastu počtu infekčných ochorení, čo sa prejavilo epidémiami osýpok, brušného týfusu, leišmaniózy, akútnych hnačkových ochorení a hepatitídy.


Z dôvodu konfliktov narastá aj počet utečencov zo Sýrie, ktorí hľadajú útočisko v krajinách Európskej pnie. V posledných mesiacoch ich počet výrazne stúpol. Štatistiky uvádzajú, že v prvých piatich mesiacoch roku 2013 bolo v Európskej únii zaregistrovaných viac ako 1 milión utečencov. Najčastejšie prichádzajú cez Egejské more alebo cez Bulharsko, ktoré susedí s Tureckom. Najviac ilegálnych utečencov zaznamenávajú v Nemecku a Švédsku. Predpokladá sa, že počet utečencov zo Sýrie bude aj naďalej v Európskej únii narastať. Z tohto dôvodu narastá riziko prenosu poliovírusu, najmä medzi nezaočkovanými skupinami populácie.


Sýria je v súčasnosti považovaná za krajinu s vysokým rizikom prenosu poliomyelitídy a ďalších očkovaním preventabilných ochorení. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča všetkým cestovateľom do Sýrie, aby si skontrolovali svoj očkovací status. Odporúča sa byť kompletne zaočkovaný proti poliomyelitíde.


Zdroje:

http://www.who.int/csr/don/2013_10_29/en/index.html


http://www.ecdc.europa.eu/


Vypracoval: odbor epidemiológie

                  31. 10. 2013