Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3811
Počet zobrazení obsahu : 22106230
Externá kontrola testovania citlivosti, kruhová vzorka 03/2013 Tlačiť E-mail
Pondelok, 07. október 2013 08:36

Výsledky v NRC:

 

Kód kmeňa: 0456

Identifikácia: E. coli

 

Mat.: hemokultúra

Dg.: septický stav, JIS

 Antibiotiká pre vyšetrenie :                            interpretácia EUCAST

ATB

Generický názov

Dif. Test

Zóna [mm]

MIC§

[mg/L]

Interpretácia

S / I /R

Body

MEM

meropeném

10 µg

18-20

1,0-2,0

S

 

GEN

gentamicín

10 µg

20

0,5

S

 

ETP

ertapeném

10µg

17-18

1-2

I/R

 

Komentár: Kmeň produkujúci serínovú karbapenemázu KPC (VIM negat, MBL negat., OXA 48 negat.). Nutná konfirmácia v NRC ATB a zavedenie striktných protiepidemických opatrení v zariadení. Materiál použitý pri vyšetrení dôkladne autoklávovať!

 

Kód kmeňa:  0449

Identifikácia: E. coli

 

Mat.: moč

Dg.:  pyelonephitis

Antibiotiká pre vyšetrenie :                                   interpretácia EUCAST

ATB

Generický názov

Dif. Test

Zóna [mm]

MIC§

 [mg/L]

Interpretácia

S / I /R

Body

MEM

meropeném

10 µg

28-29

<=0,25

S

 

FEP

cefepim

30 µg

<=6

>32

R

 

GEN

gentamicín

10 µ g

19-20

0,5

S

 

Komentár: ESBL+


CPE u kmeňa E. coli 0456 určilo 32 zo 47 zúčastnených laboratórií

ESBL u kmeňa E. coli 0449 určilo 42 zo 47 zúčastnených laboratórií
nrc032013