Hlavný hygienik SR na 63. zasadnutí regionálneho výboru WHO pre Európu Tlačiť E-mail
Streda, 02. október 2013 10:37

who_europeV dňoch 16. a 17. septembra 2013 sa v tureckom Izmire konalo 63. zasadnutie regionálneho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu za účasti predstaviteľov z 51 krajín európskeho regiónu WHO. Slovenskú republiku zastupoval hlavný hygienik SR prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH.


Hlavnými témami tohto zasadnutia bola implementácia stratégie Zdravie 2020, sociálne determinanty v zdraví, výživa a neprenosné ochorenia, zdravotné systémy v čase globálnej ekonomickej krízy, európsky akčný plán pre mentálne zdravie a ďalšie.


Na 63. zasadnutí zúčastnení predstavitelia rezortov zdravotníctva obnovili svoj záväzok k Zdraviu 2020. Krajiny európskeho regiónu naštartovali svoje aktivity k Zdraviu 2020, či už inšpirované národnými politikami zdravia, prípadne rozvojom a implementáciou špecifických stratégií a plánov v oblasti zdravia (napr. v rámci neprenosných ochorení).

Ako príklad skúseností z implementácie Zdravia 2020 v niektorých krajinách – Rakúsko nastavilo ciele; Lotyšsko a Litva má národné politiky plne v súlade so Zdravím 2020; Ukrajina zriadila národné centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb; Turecko pokračuje vo vytváraní medzisektorovej spolupráce v oblasti zdravia; Írsko aplikuje prístup pri tvorbe politiky naprieč celou vládou, a ďalšie.

Ako vo svojom príhovore spomenula regionálna riaditeľka pre WHO Európa p. Zsuzsanna Jakab, Zdravie 2020 sa netýka iba sektoru zdravotníctva, je zamerané na politiky zdravia naprieč celou vládou a všetkými sektormi. Zameriava sa na zdravie počas celého životného cyklu, nerovnosti v zdraví a posilňovanie kapacít vo verejnom zdravotníctve. Zdravie 2020 je prijímané regiónmi, mestami ako aj štátmi, ako odraz veľkej výzvy a závažnosti. Zameriava sa hlavne na riešenie rastúcej záťaže neprenosných ochorení zahrňujúc obezitu, srdcovo-cievne a onkologické ochorenia, ale aj nerovnosti v zdraví a problematiku znižovania výdavkov v súvislosti s finančnou krízou.

Predstavitelia rokovali aj o problematike sociálnych determinantov v zdraví a rozdieloch v zdraví v rámci európskeho regiónu (napr. rozdiel v rámci očakávanej dĺžky života v krajinách európskeho regiónu je u mužov 17 rokov a u žien 12 rokov).

Delegáti krajín ďalej diskutovali aj o Viedenskej deklarácii o výžive a neprenosných ochoreniach v kontexte Zdravia 2020, ktorá bola prijatá v uplynulom období. V rámci diskusie sa predstavitelia sústredili na skúsenosti s národnými iniciatívami v oblasti výživy, fyzickej aktivity a stravovania z pohľadu narastajúcej obezity u detí a dospievajúcich.


20130916_IMG_8620s