Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3823
Počet zobrazení obsahu : 22186531
VYHODNOTENIE  ZDRAVOTNO - VÝCHOVNEJ  KAMPANE -  „DEŇ  ZODPOVEDNOSTI 2013“ Tlačiť E-mail

den_zodpovednosti

   Pri príležitosti „Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi" Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zrealizoval zdravotno-výchovnú kampaň s názvom „DEŇ ZODPOVEDNOSTI", ktorá sa uskutočnila 2.7.2013 v 36 mestách po Slovensku v čase od 12:00 – 16:00 hod. Cieľom zdravotno-výchovnej kampane bola:
- prevencia nadmerného užívania alkoholických nápojov,
- zvýšenie celoslovenského povedomia o rozsahu a povahe zdravotných problémov spôsobených škodlivým užívaním alkoholu a
- zvýšenie povedomia o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov.


Realizácia kampane sa uskutočnila v spolupráci so Slovenským združením výrobcov piva a sladu a Policajným zborom Slovenskej republiky. Kampaň prebiehala 02.07.2013 v 36 mestách v SR prostredníctvom pracovníkov odborov podpory zdravia z 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v čase 1200-1600 hod. v spolupráci s obchodnými centrami, mestskými úradmi a inými inštitúciami. Pracovníci RÚVZ v SR informovali širokú verejnosť o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov, zdravotných následkoch škodlivého užívania alkoholu a o orientačnom čase odbúravania alkoholu v krvi. Ďalšie aktivity boli spojené s vyšetrením jedného z pečeňových testov, ktorého zvýšená hladina môže súvisieť s nadmernou konzumáciou alkoholu, meraním tlaku krvi, pulzu a vyplnením krátkeho dotazníka týkajúceho sa konzumácie alkoholu. V ôsmich mestách (Bratislava, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Trenčín, Prešov, Košice) Slovenské združenie výrobcov piva a sladu zabezpečilo špeciálnu hliadku zloženú z anjela a policajtky, ktorá informovala širokú verejnosť o „Dni zodpovednosti" a aktivitách / vyšetreniach, ktoré počas dňa prebiehali.

   Pracovníci odborov podpory zdravia RÚVZ v SR v rámci kampane celkom vyšetrili 1 641 záujemcom hladinu gama glutamyltransferázy (GGT) v krvi (a to 583 mužom a 1 058 ženám), a 1 662 záujemcom odmerali tlak krvi (a to 595 mužom a 1 067 ženám). Priemerná hodnota pulzu bola 75,4 ako u mužov tak aj u žien. Priemerný vek účastníkov kampane bol 47,0 rokov. Dotazník vyplnilo 1 679 respondentov (604 mužov a 1 075 žien).

   Súčasne v ten istý deň (2.7.2013) v tých istých 36 mestách Policajný zbor Slovenskej republiky bol zapojený do kampane prostredníctvom svojich dopravných hliadok. Dopravná hliadka kontrolovala vodičov, či dodržujú povolenú rýchlosť na cestách a či neboli počas vedenia vozidla pod vplyvom alkoholických nápojov. Dopravná hliadka mala k dispozícii aj edukačný leták, ktorý informoval o sankciách za nedodržiavanie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Bližšie informácie o kampani nájdete tu (pdf. vyhodnotenie).

den_zodpovednosti2013