Správa z kontroly v zariadeniach spoločného stravovania so zameraním na hygienu, označovanie a vysledovateľnosť mäsa Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2013
Utorok, 30. Júl 2013 06:57

Správa z kontroly v zariadeniach spoločného stravovania so zameraním na hygienu, označovanie a vysledovateľnosť mäsa (pdf)