Správa z cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kvalitu vody na kúpanie na kúpaliskách Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2013
Pondelok, 29. Júl 2013 12:37

Správa z cieleného štátneho zdravotného dozoru zameraného na kvalitu vody na kúpanie na kúpaliskách (pdf)