Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na kontrolu epidemiologicky rizikových činností pri výrobe, manipulácii a umiestňovaní potravín na trh v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2012
Pondelok, 29. Júl 2013 07:48

Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na kontrolu epidemiologicky rizikových činností pri výrobe, manipulácii a umiestňovaní potravín na trh v Slovenskej republike (pdf)

Príloha k správe (pdf)