Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu pokrmov v stánkoch s rýchlym občerstvením na umelých sezónnych kúpaliskách významných pre kúpaciu sezónu v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2013
Pondelok, 29. Júl 2013 07:41

Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu pokrmov v stánkoch s rýchlym občerstvením na umelých sezónnych kúpaliskách významných pre kúpaciu sezónu v Slovenskej republike (pdf)Obrázok 018

Obrázok 022

Obrázok 025

Obrázok 035

Obrázok 036

Obrázok 053