Správa z mimoriadnej kontroly hygienických požiadaviek v zariadeniach poskytujúcich stravovacie služby na vybraných turistických trasách v spolupráci s orgánmi Slovenskej obchodnej inšpekcie Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2012
Piatok, 26. Júl 2013 09:29

Správa z mimoriadnej kontroly hygienických požiadaviek v zariadeniach poskytujúcich stravovacie služby na vybraných turistických trasách v spolupráci s orgánmi Slovenskej obchodnej inšpekcie (pdf)