Vláda Slovenskej republiky dňa 3.7.2013 schválila Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 04. Júl 2013 13:56

Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 bol schválený vládou Slovenskej republiky 3.7.2013 uznesením č. 341/2013.  Hlavným zámerom národného akčného plánu je v prvom rade zvýšiť zdravotné uvedomenie vo vzťahu k podpore zodpovedného, kultúrneho a kontrolovaného užívania alkoholu. Dôležitou oblasťou je prevencia vo vzťahu k zvyšovaniu povedomia a informovanosti o nepriaznivých zdravotných a sociálnych dôsledkoch. Ďalším významným cieľom je oblasť kontroly predaja alkoholických nápojov, kontroly veku kupujúceho, kontroly požívania alkoholu na pracoviskách a v doprave. Akčný plán definuje konkrétne úlohy jednotlivých orgánov štátnej správy.  Na tvorbe akčného plánu spolupracovala medzirezortná pracovná skupina. Správa o priebežnom plnení akčného plánu na roky 2013 – 2020 bude vypracovaná v prvej polovici v roku 2017.  V priebehu roka 2017 bude Národný akčný plán pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020 aktualizovaný spolu s koncipovaním nových úloh, ktorých plnenie bude termínované do roku 2020.


Materiál je dostupný tu

http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=22591