Faktúry júl 2013 Tlačiť E-mail
Faktúry

číslo

fa.

Variab.

symbol

Dodávateľ

IČO

popis

fakturovaného

plnenia

hodnota

s DPH

(€ )

objednávka

zmluva

dátum

doručenia

dátum

zaplatenia

78213 6860690944 MESSER Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9
819 44 Bratislava
00685852
tech.plyny 426,34 361/2013   30.5.2013 1.7.2013
81213 1822013 UNICOMP s.r.o.
Svätoplukova 23
058 01 Poprad
31660967
diagnostiká 225,24 281/2013   5.6.2013 1.7.2013
92013 13089 LABSERVICE  s.r.o.
Duklianska 55
052 01 Spišská Nová Ves
0036206741
diagnostiká 169,4 375/2013   24.6.2013 1.7.2013
93613 902381 MIK s.r.o.
Holleho1999/13
927 05 Šaľa
34099514
potraviny 81,65 334/2013/sz   26.6.2013 2.7.2013
93513 13001641 Združenie ZEMIAK s.r.o.
Lieskovec 13
821 06 Bratislava
35951036
potraviny 24,17 333/2013/sz   26.6.2013 2.7.2013
94713 256249362 HARTMANN RICO a.s.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
31351361
zdrav.materiál 341,82 454/2013   27.6.2013 2.7.2013
93413 13100080 ONOFREJ   A SYN
Hradská 516/4
900 82 Blatné
17338981
kanc.potreby 252,94 452/2013   26.6.2013 2.7.2013
93113 20132056 ĽUBICA
Vajnorská 131/A
831 04 Bratislava
22649778
prac.obuv 96,06 435/2013   26.6.2013 2.7.2013
94013 212013 UNICOMP s.r.o.
Svätoplukova 23
058 01 Poprad
31660967
diagnostiká 59,04 281/2013   27.6.2013 2.7.2013
94313 34006106 CLEAN TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 140,4 482/2013   27.6.2013 2.7.2013
10.12.2157 34006104 CLEAN TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 193,08 489/2013   27.6.2013 2.7.2013
93213 502965 TIMED s.r.o.
Trnavská cesta 112
821 01 Bratislava
00602175
diagnostiká 1074 436/2013   26.6.2013 2.7.2013
96213 3130703 OBZOR s.r.o.
Exnárova 7
821 03 Bratislava
35708956
vestník 35,2 1324/2012   28.6.2013 3.7.2013
93813 130622 JEMO TRADING s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava
17317436
diagnostiká 490,82 458/2013   27.6.2013 3.7.2013
95013 213243 K TRADE
Púpavová 31
841 04 Bratislava
34298321
diagnostiká 231,47 467/2013   28.6.2013 3.7.2013
94513 2013068 Ľubomír Kusyn 
Žitavská 22
821 07 Bratislava
22677950
spotrebný mat. 71,02 359/2013   27.6.2013 3.7.2013
94413 1300076 Ing.LIBA - BALI
Saratovská 7
841 02 Bratislava
17529069
spotrebný mat. 140,23 443/2013   27.6.2013 3.7.2013
96013 3160703 OBZOR s.r.o.
Exnárova 7
821 03 Bratislava
35708956
vestník 7,8 1324/2012   28.6.2013 3.7.2013
96113 3170703 OBZOR s.r.o.
Exnárova 7
821 03 Bratislava
35708956
vestník 7,2 1324/2012   28.6.2013 3.7.2013
93313 242013 ELEKTRO - EZIB s.r.o.
Ďurgalova 14
831 01 Bratislava
35787511
oprava 780 474/2013   26.6.2013 3.7.2013
93913 130623 JEMO TRADING s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava
17317436
diagnostiká 561 483/2013   27.6.2013 3.7.2013
95113 213241 K TRADE
Púpavová 31
841 04 Bratislava
34298321
diagnostiká 429,95 419/2013   28.6.2013 3.7.2013
10.9.2163 3140703 OBZOR s.r.o.
Exnárova 7
821 03 Bratislava
35708956
vestník 30,2 1324/2012   28.6.2013 3.7.2013
97513 1306050043 TALKIVE s.r.o.
Kopčianska 9
851 01 Bratislava
35895225
chladnička 152,4 350/2013   2.7.2013 3.7.2013
96513 91321821 CENTRALCHEM s.r.o.
Cementárenská cesta 16
974 01 Banská Bystrica
31625444
chemikálie 420,42 453/2013   1.7.2013 4.7.2013
95513 13001686 Združenie ZEMIAK s.r.o.
Lieskovec 13
821 06 Bratislava
35951036
potraviny 48,23 342/2013/sz   28.6.2013 4.7.2013
94613 513309615 Slovenská legálna metrológia
Hviezdoslavova 31
974 01 B.Bystrica
37954521
kalibrácia 126,9 339/2013   27.6.2013 4.7.2013
95913 333965 RUDLA s.r.o.
Marianska 33
811 08 Bratislava
35735490
potraviny 63,3 330/2013/sz   28.6.2013 4.7.2013
95713 902408 MIK s.r.o.
Holleho1999/13
927 05 Šaľa
34099514
potraviny 105,4 340/2013/sz   28.6.2013 4.7.2013
95813 60055013 DEÁK s.r.o.
925 32 Veľká Mača 1122
31445837
potraviny 15,96 339/2013/sz   28.6.2013 4.7.2013
95613 13001677 Združenie ZEMIAK s.r.o.
Lieskovec 13
821 06 Bratislava
35951036
potraviny 27,01 338/2013/sz   28.6.2013 4.7.2013
96613 534247 MERCK s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10
140 00 Praha
18626971
chemikálie 67,43 248/2013   1.7.2013 4.7.2013
95413 13001661 Združenie ZEMIAK s.r.o.
Lieskovec 13
821 06 Bratislava
35951036
potraviny 26,84 336/2013/sz   28.6.2013 4.7.2013
93713 131116798 CWS - boco Slovensko s.r.o.
M.R.Štefánika 87
920 01 Hlohovec
31411045
nájom 57,6   zo dňa 2.1.13 27.6.2013 8.7.2013
96713 2131048996 AGEM Computers s.r.o.
Panónska 42
851 01 Bratislava
35692715
výp.technika 156,72 479/2013   1.7.2013 8.7.2013
95313 213240 K TRADE
Púpavová 31
841 04 Bratislava
34298321
spotrebný mat. 705,92 373/2013   28.6.2013 8.7.2013
96413 21311359 LAMBDA LIFE a.s.
Levočská 3
851 01 Bratislava
35848189
chemikálie 27,4 466/2013   1.7.2013 8.7.2013
95213 213242 K TRADE
Púpavová 31
841 04 Bratislava
34298321
diagnostiká 405,94 439/2013   28.6.2013 8.7.2013
94113 34006109 CLEAN TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 24,96 471/2013   27.6.2013 8.7.2013
97213 182013 Ing.Pribylincová - Ekonomika
Ľubovnianska 2
851 07 Bratislava
40227324
kontrolné činnosti 531   zo dňa 2.1.2013 2.7.2013 8.7.2013
97113 21306285 TRIGON s.r.o.
Štefunkova 13
821 03 Bratislava
31340954
servis 94,94 456/2013   2.7.2013 8.7.2013
98413 632330355 HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21
831 07 Bratislava
35899727
spotrebný mat. 162 462/2013   3.7.2013 9.7.2013
97013 334152 RUDLA s.r.o.
Marianska 33
811 08 Bratislava
35735490
potraviny 44,16 343/2013/sz   1.7.2013 9.7.2013
6.5.2168 3132381 REDITOUR s.r.o.
Zámocká 18
810 01 Bratislava
35719192
letenka 569,1 461/2013   3.7.2013 9.7.2013
98613 7312755543 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
35815256
plyn 133   zo dňa 9.7.2009 3.7.2013 9.7.2013
98313 213322 CHROMSERVIS SK s.r.o.
Nobelova 34
831 02 Bratislava
45515930
náhradný diel 791,76 442/2013   3.7.2013 9.7.2013
98513 21530390 ENTO s.r.o.
Turbínová 1
831 04 Bratislava
35798505
vodov.batéria 33,77 448/2013   3.7.2013 9.7.2013
96913 13001692 Združenie ZEMIAK s.r.o.
Lieskovec 13
821 06 Bratislava
35951036
potraviny 65,45 344/2013/sz   1.7.2013. 9.7.2013
98213 13161 MVDr.Igor Krnáč
ul.Vladimíra Kunu 729/4
031 01 Liptovský Mikuláš
31901328
 
diagnostiká 95,92 127/2013   3.7.2013 9.7.2013
96813 1300001124 ENERGIE 2 a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
46113177
el.energia 5073   zo ďňa 28.12.2011 1.7.2013 9.7.2013
97613 13500133 Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
100 42 Praha 10
75010330
časopis 29,2 1309/2012   2.7.2013 9.7.2013
99213 201301035 EAGLE SECURITY a.s.
Miletičova 23
821 09 Bratislava
35800259
ochrana objektu 468   č.20278 4.7.2013 9.7.2013
99313 1300131521 KVANT s.r.o.
FMFI UK Mlynská dolina 
842 48 Bratislava
31398294
spotrebný mat. 129,6 487/2013   4.7.2013 11.7.2013
99913 2013167 VEMAL s.r.o.
Hlavná 4
952 01 Vráble
36654728
BOZP,PO 276   zo dňa 14.1.2013 4.7.2013 11.7.2013
99513 130394 ECOLI s.r.o.
Studenohorská 12
841 03 Bratislava 47
35815906
diagnostiká 190,3 445/2013   4.7.2013 11.7.2013
99413 130395 ECOLI s.r.o.
Studenohorská 12
841 03 Bratislava 47
35815906
diagnostiká 165 498/2013   4.7.2013 11.7.2013
101813 538814 MERCK s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10
140 00 Praha
18626971
chemikálie 58,01 506/2013   10.7.2013 19.7.2013
103813 539123 MERCK s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10
140 00 Praha
18626971
chemikálie 25,27 504/2013   12.7.2013 19.7.2013
101113 13100086 ONOFREJ   A SYN
Hradská 516/4
900 82 Blatné
17338981
kanc.potreby 262,8 492/2013   10.7.2013 19.7.2013
102213 213035 LABWAY s.r.o.
Trstínska 13
841 06 Bratislava
31400981
šzm 140,52 512/2013   10.7.2013 19.7.2013
102613 538875 MERCK s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10
140 00 Praha
18626971
chemikálie 130,74 506/2013   10.7.2013 19.7.2013
104713 1010041548 SLOVANET a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
35765143
internet 1973,4   dod.č.3 15.7.2013 19.7.2013
105013 100113385 TASR
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
31320414
servis 234   č.124/2012/Z 15.7.2013 19.7.2013
105313 63813 JUDr.Sťahula
Prídavková 23/A
841 06 Bratislava
30790646
právna pomoc 660   zo dňa 25.5.2012 17.7.2013 19.7.2013
103113 201304841 BIO G s.r.o.
Kazanská 46
821 06 Bratislava
34123415
diagnostiká 289,3 523/2013   11.7.2013 24.7.2013
104813 7010041548 SLOVANET a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
35765143
tel.hovory 772,07   dod.č.3 15.7.2013 24.7.2013
17.1.2185 1300080 Ing.LIBA - BALI
Saratovská 7
841 02 Bratislava
17529069
filtračný papier 132,6 534/2013   12.7.2013 24.7.2013
105613 91321957 CENTRALCHEM s.r.o.
Cementárenská cesta 16
974 01 Banská Bystrica
31625444
chemikálie 5,38 510/2013   17.7.2013 24.7.2013
102913 130001483 SGS Slovakia s.r.o.
Kysucká 14
040 11 Košice
31350810
audit 1260   Z/238/13/SSC 10.7.2013 24.7.2013
105213 213036 LABWAY s.r.o.
Trstínska 13
841 06 Bratislava
31400981
servis 86,4 414/2013   17.7.2013 24.7.2013
101913 2013070 SERVIS EPS - P.Petrišin
Trnavská cesta 64
821 02 Bratislava
13994964
oprava 100 473/2013   10.7.2013 24.7.2013
103213 201304840 BIO G s.r.o.
Kazanská 46
821 06 Bratislava
34123415
diagnostiká 113,03 522/2013   11.7.2013 24.7.2013
104013 13100092 ONOFREJ   A SYN
Hradská 516/4
900 82 Blatné
17338981
čist.prostriedky 601,84 519/2013   12.7.2013 24.7.2013
105513 241310043 Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravsjá cesta 9
841 04 Bratislava
00598429
tech.plyny 225,34 386/2013   17.7.2013 24.7.2013
108413 1315190 O.K.SERVIS BioPro s.r.o.
Odlehlá 817/37
190 00 Praha 9
62914511
diagnostiká 69,08 463/2013   23.7.2013 24.7.2013
108813 20132362 ĽUBICA
Vajnorská 131/A
831 04 Bratislava
22649778
prac.oblečenie 137,63 558/2013   23.7.2013 29.7.2013
107113 67 Karol Kmeťo
Brnianska 46
811 04 Bratislava
46981845
auktualizácia navigácie 12   zo dňa 4.7.2013 22.7.2013 29.7.2013
107513 213268 K TRADE
Púpavová 31
841 04 Bratislava
34298321
spotrebný mat. 91,2 547/2013   23.7.2013 29.7.2013
106413 34006744 CLEAN TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 260,52 551/2013   19.7.2013 29.7.2013
109113 4590341832 SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
31322832
phm 785,23   zo dňa 18.3.2013 23.7.2013 29.7.2013
107413 213272 K TRADE
Púpavová 31
841 04 Bratislava
34298321
spotrebný mat. 609,46 503/2013   22.7.2013 29.7.2013
107313 213271 K TRADE
Púpavová 31
841 04 Bratislava
34298321
spotrebný mat. 318,08 460/2013   22.7.2013 29.7.2013
107213 213270 K TRADE
Púpavová 31
841 04 Bratislava
34298321
spotrebný mat. 517,3 502/2013   22.7.2013 29.7.2013
106813 2131053056 AGEM Computers s.r.o.
Panónska 42
851 01 Bratislava
35692715
tel.prístroj 17,5 540/2013   19.7.2013 29.7.2013
106213 6860709141 MESSER Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9
819 44 Bratislava
00685852
tech.plyny 722,4 411/2013   19.7.2013 29.7.2013
5.6.2189 119213030 ALTEC s.r.o.
Khodlova 1397/47
193 00 Praha 9
00198064
spotrebný mat. 200,34 527/2013   17.7.2013 29.7.2013
105413 7461001486 ALLIANZ a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
00151700
poistenie 24,9   zo dňa 15.6.1999 17.7.2013 30.7.2013
106913 2013013 ARCHKON s.r.o.
Belehradská 11
831 04 Bratislava
46227024
posudok 330 515/2013   19.7.2013 30.7.2013
108613 34006860 CLEAN TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 402 561/2013   23.7.2013 30.7.2013
109013 1131092 GASTROREX s.r.o.
Mlynské Luhy 80
821 05 Bratislava
35783052
oprava 100,8 406/2013   23.7.2013 30.7.2013
107913 539762 MERCK s.r.o.
Na Hřebenech 1718/10
140 00 Praha
18626971
diagnostiká 165,19 550/2013   22.7.2013 30.7.2013
109413 13100096 ONOFREJ   A SYN
Hradská 516/4
900 82 Blatné
17338981
kanc.potreby 197,98 542/2013   25.7.2013 31.7.2013
109913 21311553 LAMBDA LIFE a.s.
Levočská 3
851 01 Bratislava
35848189
chemikálie 68,16 513/2013   25.7.2013 31.7.2013
109313 2130014 ARD AGENTURA
Hlavná 60
919 26 Zavar
30731089
tlač letákov 300 387/2013   25.7.2013 31.7.2013
109613 262013 ELEKTRO - EZIB s.r.o.
Ďurgalova 14
831 01 Bratislava
35787511
servis 50   zo dňa 31.1.2012 25.7.2013 31.7.2013
109713 34006742 CLEAN TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 293,52 552/2013   25.7.2013 31.7.2013
109513 292013 ELEKTRO - EZIB s.r.o.
Ďurgalova 14
831 01 Bratislava
35787511
oprava 100 555/2013   25.7.2013 31.7.2013
108913 13100095 ONOFREJ   A SYN
Hradská 516/4
900 82 Blatné
17338981
kanc.potreby 24,5 557/2013   23.7.2013 31.7.2013
110113 4025365236 LINDE Gas k.s.
Odborárska 23
831 02 Bratislava
31373861
doprava 2,8   ST-12-03-01ZP-1-B 26.7.2013 31.7.2013

93013

2013047

EURO PRO s. r. o.
Haburská č. 29
821 01 Bratislava

36618217

poradenské služby

3 644,76

 

zmluva
zo dňa
23.8.2010

24.6.2013

12.7.2013

97913

2013010

RÚVZ v GALANTE
Hodská č. 2352/62
924 81 Galanta

610917

prenájom

180,00

 

zmluva
zo dňa
31.5.2013

26.6.2013

12.7.2013

97713

20136056

RÚVZ v ŽIARI NAD HRONOM
Ul. Cyrila a Metoda č. 357/23
965 01 Žiar nad Hronom

17336104

prenájom

179,10

 

zmluva
zo dňa
29.5.2013

27.6.2013

12.7.2013

97813

2013000438

RÚVZ v TRENČÍNE
Nemocničná č. 4
911 01 Trenčín

610968

prenájom a služby

171,00

 

zmluva
zo dňa
10.6.2013

28.6.2013

12.7.2013

100413

492013

RÚVZ v POVAŽSKEJ BYSTRICI
Slov. partizánov č. 1130/50
017 01 Považská Bystrica

610941

služby

27,00

 

zmluva
zo dňa
21.5.2013

3.7.2013

16.7.2013

100713

2013028

RÚVZ v KOMÁRNE
Mederčská č. 39
945 01 Komárno

17335655

prenájom a služby

144,00

 

zmluva
zo dňa
29.5.2013

4.7.2013

16.7.2013

100513

502013

RÚVZ v POVAŽSKEJ BYSTRICI
Slov. partizánov č. 1130/50
017 01 Považská Bystrica

610941

prenájom

88,60

 

zmluva
zo dňa
21.5.2013

3.7.2013

16.7.2013

100613

2013133

RÚVZ v BANSKEJ BYSTRICI
Cesta k nemocnici č. 1
975 56 Banská Bystrica

606979

prenájom a služby

1 074,60

 

zmluva
zo dňa
23.5.2013

4.7.2013

16.7.2013

86613

2331

CENTIRE s. r. o.
Záhradnícka č. 72
821 08 Bratislava

36866857

poradenské služby

53 055,00

 

zmluva
zo dňa
6.7.2010

11.6.2013

17.7.2013

103513

133113

RÚVZ v BOJNICIACH
Nemocničná č. 8
972 01 Bojnice

17335817

prenájom a služby

360,00

 

zmluva
zo dňa
4.6.2013

11.7.2013

18.7.2013

103613

2013007

RÚVZ v DUNAJSKEJ STREDE
Veľkoblahovská č. 1067
929 01 Dunajská Streda

17335981

prenájom a služby

170,10

 

zmluva
zo dňa
4.6.2013

12.7.2013

18.7.2013

102113

213086

EIP SERVICES, s. r. o.
Na Šefranici č. 1280/8
010 01 Žilina

36718114

služby v oblasti ubytovania, stravovania a cestovného

10 776,24

 

zmluva
zo dňa
25.6.2012

10.7.2013

23.7.2013

100813

13060704

SACCME n. o.
Limbová č. 12
833 03 Bratislava

36077623

manipulačný poplatok

462,00

prihláška zo dňa
5, 13, 17 a 26. 6.2013

 

3.7.2013

29.7.2013

107013

190134233

T. VARGA - TSV PAPIER
Adyho č. 14
984 01 Lučenec

32627211

kancelárske potreby

2 756,16

Proj. 1 a 2/2013

 

19.7.2013

29.7.2013

109213

2013058

EURO PRO s. r. o.
Haburská č. 29
821 01 Bratislava

36618217

poradenské služby

3 475,08

 

zmluva
zo dňa
23.8.2010

23.7.2013

29.7.2013

111213

213092

EIP SERVICES, s. r. o.
Na Šefranici č. 1280/8
010 01 Žilina

36718114

prenájom

1 303,20

 

zmluva
zo dňa
25.6.2012

25.7.2013

30.7.2013