Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3593
Počet zobrazení obsahu : 20806842
Nebezpečné pracie gulôčky Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 19. február 2013 13:01

TASR, SITA

Bratislava, 19. 2 .2013
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných výrobkov – pracie guľôčky výrobnej značky (Primato a Ecoball) pôvodom z Číny. V pracích guľôčkach boli namerané koncentrácie prírodných rádionuklidov presahujúce povolené úrovne.

Generálne riaditeľstvo pre zdravie a ochranu spotrebiteľa Európskej komisie    zabezpečilo vykonanie meraní  rádioaktivity dovážaných pracích guľôčok. V období december 2012 – január 2013 bolo zmeraných 6 vzoriek rôznych komerčných značiek. Gamaspektrometrickým meraním boli v guľôčkach zistené  prírodné rádionuklidy. Vo vzorkách značky Primato a Ecoball hodnoty rádioaktivity  prekročili povolené úrovne. Nameraná hodnota hmotnostnej aktivity tória - 232 bola približne 2800 Bq/kg (čo znamená, že cca 2,8 krát presahuje povolenú úroveň – Nariadenie vlády SR č. 345/2006 Z. z.).

Tórium sa vo vode rozpúšťa len veľmi málo, a ak sa  použijú len na pranie, prispieva aj externé ožiarenie k ožiareniu osôb tiež pomerne málo. Isté riziko externého ožiarenia  môžu  guľôčky predstavovať  pre deti, ktoré by sa s guľôčkami hrali.  Guľôčky síce nepredstavujú bezprostredné ohrozenie zdravia, v každom prípade však  používanie pracích guľôčok so zvýšeným obsahom prírodných rádionuklidov predstavuje neodôvodnené riziko ožiarenia.

 

Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj na trhu Slovenskej republiky, preto spotrebiteľom odporúčame, aby ich nekupovali, a v prípade, že tak urobili, aby ich ďalej nepoužívali.prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Greek_washballs