Faktúry frebruár 2013 Tlačiť E-mail
Faktúry

číslo

fa.

Variab.

symbol

Dodávateľ

IČO

popis

fakturovaného

plnenia

hodnota

s DPH

(€ )

objednávka

zmluva

dátum

doručenia

dátum

zaplatenia

5413 2403028805 GENERALI Slovensko a.s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
35709332
poistka 288,85   zo dňa
9.2.2011
16.1.2013 1.2.2013
6413 113105599 BIDVEST SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto/Váhom
34152199
potraviny 262,92 32/2013/sz   22.1.2013 1.2.2013
3213 13000057 Združenie ZEMIAK s.r.o.
Lieskovec 13
821 06 Bratislava
35951036
potraviny 82,75 16/2013/sz   10.1.2013 1.2.2013
3413 3100168 DEMIFOOD s.r.o.
Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto/Váhom
363624124
potraviny 185,23 14/2013/sz   10.1.2013 1.2.2013
9213 30004147 MED-ART s.r.o.
Hornočermanská 4
949 01 Nitra
34113924
diagnostiká 147,95 1302/2012   28.1.2013 1.2.2013
7713 29130227 Slovenský ústav technickej normalizácie
Karloveská 63
840 00 Bratislava
31753990
STN 15,18 27/2013   25.1.2013 1.2.2013
9313 7448119096 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
35815256
plyn 9,25   zo dňa
9.7.2009
28.1.2013 4.2.2013
5013 13002 TVG KLIMA Slovakia s.r.o.
Za stanicou 1
831 04 Bratislava
35713518
sušenie stien 2967,72 1398/2012   15.1.2013 4.2.2013
5213 1010041548 SLOVANET a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
35765143
internet 1973,4   zo dňa
22.7.2011
16.1.2013 4.2.2013
4713 130100001 ROSTER s.r.o.
Damborského 4
841 01 Bratislava
35727781
NIS 696   č.001/2012 15.1.2013 5.2.2013
4513 13000082 Združenie ZEMIAK s.r.o.
Lieskovec 13
821 06 Bratislava
35951036
potraviny 42,16 20/2013/sz   14.1.2013 5.2.2013
4613 900081 MIK s.r.o.
Holleho1999/13
927 05 Šaľa
34099514
potraviny 125,89 18/2013/sz   14.1.2013 5.2.2013
6713 13000099 Združenie ZEMIAK s.r.o.
Lieskovec 13
821 06 Bratislava
35951036
potraviny 62,93 23/2013/sz   22.1.2013 6.2.2013
9413 42013 Jaroslav TYKO
Záhumenská 11
919 26 Zavar
11754346
maliarske práce 4033,12 10.13   29.1.2013 6.2.2013
6913 13000110 Združenie ZEMIAK s.r.o.
Lieskovec 13
821 06 Bratislava
35951036
potraviny 66,6 25/2013/sz   22.1.2013 6.2.2013
6613 900162 MIK s.r.o.
Holleho1999/13
927 05 Šaľa
34099514
potraviny 87,2 26/2013/sz   22.1.2013 6.2.2013
5713 12013 ELEKTRO - EZIB s.r.o.
Ďurgalova 14
831 01 Bratislava
35787511
oprava 608,42 008/2013   18.1.2013 6.2.2013
9913 1010041548 SLOVANET a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
35765143
doména 21,6   č.3 31.1.2013 7.2.2013
6213 330101 RUDLA s.r.o.
Marianska 33
811 08 Bratislava
35735490
potraviny 54,17 1/2013/sz   22.1.2013 7.2.2013
10113 113103967 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava
35850370
vodné,stočné 720,36   č.182 31.1.2013 7.2.2013
10513 2011300076 REMPO s.r.o.
Stará Vajnorská 19
832 45 Bratislava
35819081
obrusy 226,9 40/2013   1.2.2013 7.2.2013
10313 2012303 VEMAL s.r.o.
Hlavná 4
952 01 Vráble
36654728
BOZP.PO 124,64   zo dňa
14.1.2013
1.2.2013 7.2.2013
3613 4201311142 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
35815256
plyn 6302   č.5/12 10.1.2013 7.2.2013
5813 7461001486 ALLIANZ a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
00151700
poistenie 24,9   zo dňa
1.7.1999
21.1.2013 7.2.2013
15013 201300178 A - TEAM system a.s.
Miletičova 23
821 09 Bratislava
35800259
ochrana objektu 468   č.20278 6.2.2013 7.2.2013
13213 1300001119 ENERGIE 2 a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
46113177
el.energia 5073   zo dňa
28.12.2011
4.2.2013 8.2.2013
6513 900200 MIK s.r.o.
Holleho1999/13
927 05 Šaľa
34099514
potraviny 61,74 30/2013/sz   22.1.2013 8.2.2013
6813 13000141 Združenie ZEMIAK s.r.o.
Lieskovec 13
821 06 Bratislava
35951036
potraviny 38,05 29/2013/sz   22.1.2013 8.2.2013
14213 7317624883 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
35815256
plyn 133   zo dňa 
9.7.2009
4.2.2013 8.2.2013
13713 91320224 CENTRALCHEM s.r.o.
Cementárenská cesta 16
974 01 Banská Bystrica
31625444
chemokálie 24 17/2013   4.2.2013 8.2.2013
7013 1130056 GASTROREX s.r.o.
Mlynské Luhy 80
821 05 Bratislava
35783052
čistiaci prostriedok 29,52 12.13   22.1.2013 11.2.2013
10613 50004013 DEÁK s.r.o.
925 32 Veľká Mača 1122
31445837
potraviny 92,57 57/2013/sz   1.2.2013 11.2.2013
8413 113107509 BIDVEST SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto/Váhom
34152199
potraviny 36 44/2013/sz   28.1.2013 11.2.2013
8513 113107506 BIDVEST SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto/Váhom
34152199
potraviny 91,38 45/2013/sz   28.1.2013 11.2.2013
13013 12013 Ing.Anna Pribylincová - Ekonomika
Ľubovnianska 2
851 07 Bratislava
40227324
kontrolné činnosti 531   zo dňa
2.1.2013
4.2.2013 11.2.2013
18913 2012010544 NASES
Kollárova 8
917 02 Trnava
42156424
el.podateľňa 432   zo dňa
1.8.2009
11.2.2013 12.2.2013
4113 32013 ELEKTRO - EZIB s.r.o.
Ďurgalova 14
831 01 Bratislava
35787511
oprava 165,36 007/2013   18.1.2013 13.2.2013
10013 41130027 LABOSERV.SK s.r.o.
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
45450196
diagnostiká 572 23/2013   31.1.2013 13.2.2013
8213 34000576 CLEAN TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
toner 188,78 19/2013   28.1.2013 13.2.2013
8113 34000575 CLEAN TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
toner 851,27 18/2013   28.1.2013 13.2.2013
15613 20130632 REGINA
Hattalova 12
931 03 Bratislava
11636653
stravné lístky 27,02 54/2013   7.2.2013 13.2.2013
10913 113109352 BIDVEST SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto/Váhom
34152199
potraviny 48,59 54/2013/sz   1.2.2013 13.2.2013
15213 2013005 FBF Interiér
Kuklovská 1
841 04 Bratislava
35272791
oprava žalúzií 80 16/2013   6.2.2013 13.2.2013
7513 2013045 MAURO Slovakia s.r.o.
Dunajská 58
811 08 Bratislava
35947047
odb.časopis 9,6 1321/2012   24.1.2013 13.2.2013
10813 11310950 BIDVEST SLOVAKIA s.r.o.
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto/Váhom
34152199
potraviny 153,32 55/2013/sz   1.2.2013 13.2.2013
7313 13000169 Združenie ZEMIAK s.r.o.
Lieskovec 13
821 06 Bratislava
35951036
potraviny 90,95 34/2013/sz   22.1.2013 13.2.2013
15313 2013004 FBF Interiér
Kuklovská 1
841 04 Bratislava
35272791
dodávka a montáž soklov 60 009/2013   6.2.2013 13.2.2013
7813 201300224 MIP s.r.o.
Lúčna 4
971 01 Prievidza
31629784
tonery 20,89 29/2013   25.1.2013 14.2.2013
7113 3100684 DEMIFOOD s.r.o.
Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto/Váhom
363624124
potraviny 227,64 37/2013/sz   22.1.2013 14.2.2013
17213 613100855 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava
35850370
voda 215,02   č.182 11.2.2013 14.2.2013
17113 3413007403 Hlavné mesto SR
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
00603481
odpad 497,7   001/2013 11.2.2013 14.2.2013
17413 1000013128 TASR
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
31320414
spravodajský servis 234   č.124/2012/Z 11.2.2013 14.2.2013
10213 2013003 ARCHKON s.r.o.
Belehradská 11
831 04 Bratislava
46227024
posúdenie budovy 490 36/2013   1.2.2013 15.2.2013
13913 122013 DAMONT
1.MáJA 6
902 01 Pezinok
41027574
oprava 792 35/2013   4.2.2013 15.2.2013
9513 113013723 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
31396674
gastrolístky 450 39/2013   29.1.2013 15.2.2013
15913 4590292710 SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
31322832
phm 2468,88   zo dňa
23.6.2011
8.2.2013 15.2.2013
17713 3746998947 SLOVAK TELEKOM a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
35763469
tel.hovory 55   zo dňa
29.6.2012
11.2.2013 15.2.2013
20613 7010041548 SLOVANET a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
35765143
tel.hovory 1089,06   dod.č.2 13.2.2013 19.2.2013
17613 1746999175 SLOVAK TELEKOM a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
35763469
magio sat. 23,95   zo dňa 5.5.2011 11.2.2013 19.2.2013
7213 900227 MIK s.r.o.
Holleho1999/13
927 05 Šaľa
34099514
potraviny 148,13 35/2013/sz   22.1.2013 19.2.2013
18613 213000037 ENERGIE 2 a.s.
Lazaretská 3a
811 08 Bratislava
46113177
el.energia 635,5   zo dňa
28.12.2011
11.2.2013 19.2.2013
18713 7417725823 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
82511 Bratislava
35815256
plyn 2851,94   dod.č.5/12 11.2.2013 19.2.2013
8713 3100732 DEMIFOOD s.r.o.
Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto/Váhom
363624124
potraviny 245,02 41/2013/sz   28.1.2013 19.2.2013
16013 60009813 DEÁK s.r.o.
925 32 Veľká Mača 1122
31445837
potraviny 55,56 72/2013/sz   8.2.2013 19.2.2013
9013 13000210 Združenie ZEMIAK s.r.o.
Lieskovec 13
821 06 Bratislava
35951036
potraviny 74,09 39/2013/sz   28.1.2013 19.2.2013
8313 330321 RUDLA s.r.o.
Marianska 33
811 08 Bratislava
35735490
potraviny 48,96 31/2013/sz   28.1.2013 19.2.2013
8813 900259 MIK s.r.o.
Holleho1999/13
927 05 Šaľa
34099514
potraviny 144,02 40/2013/sz   28.1.2013 19.2.2013
8613 3100787 DEMIFOOD s.r.o.
Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto/Váhom
363624124
potraviny 12,7 43/2013/sz   28.1.2013 20.2.2013
9713 13000253 Združenie ZEMIAK s.r.o.
Lieskovec 13
821 06 Bratislava
35951036
potraviny 96,67 49/2013/sz   29.1.2013 20.2.2013
9613 900307 MIK s.r.o.
Holleho1999/13
927 05 Šaľa
34099514
potraviny 162,58 50/2013/sz   29.1.2013 20.2.2013
20013 60011813 DEÁK s.r.o.
925 32 Veľká Mača 1122
31445837
potraviny 190,42 83/2013/sz   13.2.2013 20.2.2013
8913 13000237 Združenie ZEMIAK s.r.o.
Lieskovec 13
821 06 Bratislava
35951036
potraviny 22,8 47/2013/sz   28.1.2013 20.2.2013
19813 9000652843 Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99Banská Bystrica
36631124
poštovné 1047,55   č.1456/02 13.2.2013 20.2.2013
21313 33330015 VF s.r.o.
M.R.Štefánika 9
010 02 Žilina
31442552
vyhodnotenie dozimetrov 93,24 15/2013   14.2.2013 21.2.2013
19513 20130429 ĽUBICA
Vajnorská 131/A
831 04 Bratislava
22649778
prac.oblečenie 88,79 89/2013   13.2.2013 21.2.2013
21113 3051300112 Univerzitná nemocnica
Pažitková 4
821 01 Bratislava
31813861
pranie 391,88 46/2013   14.2.2013 21.2.2013
22513 2013119 Asseco Solutions a.s.
Bbárdošova 2
831 01 Bratislava
00602311
seminár 66   zo dňa 
14.12.2012
18.2.2013 22.2.2013
23313 2013020 VZT - klima s.r.o.
Hrušovany 222
956 13 Hrušovany
45320721
oprava klimatizácie 174 83/2013   19.2.2013 22.2.2013
22813 2013007 FBF Interiér
Kuklovská 1
841 04 Bratislava
35272791
oprava 40 86/2013   18.2.2013 22.2.2013
22313 25213 DEÁK s.r.o.
925 32 Veľká Mača 1122
31445837
potraviny 62,11 89/2013/sz   18.2.2013 22.2.2013
23413 3051300162 Univerzitná nemocnica
Pažitková 4
821 01 Bratislava
31813861
spaľovanie 244,8   zo dňa
27.12.2011
19.2.2013 22.2.2013
24613 130100002 A - Consultatio s.r.o.
29.augusta 36/C
811 09 Bratislava
35810947
audit 1896 1395/2013   22.2.2013 22.2.2013
14013 34001032 CLEAN TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
toner 632,36 53/2013   4.2.2013 25.2.2013
14113 34001033 CLEAN TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
toner 461,86 41/2013   4.2.2013 25.2.2013
11113 13000286 Združenie ZEMIAK s.r.o.
Lieskovec 13
821 06 Bratislava
35951036
potraviny 52,1 59/2013/sz   1.2.2013 25.2.2013
13313 52013 ELEKTRO - EZIB s.r.o.
Ďurgalova 14
831 01 Bratislava
35787511
servis 50   zo dňa
31.1.2012
4.2.2013 25.2.2013
14613 330557 RUDLA s.r.o.
Marianska 33
811 08 Bratislava
35735490
potraviny 54 58/2013/sz   6.2.2013 25.2.2013
11013 3101006 DEMIFOOD s.r.o.
Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto/Váhom
363624124
potraviny 285,38 3/2013/sz   1.2.2013 25.2.2013
18313 4023608687 LINDE Gas k.s.
Odborárska 23
831 02 Bratislava
31373861
nájom 1138,68   ST-12-03-01ZP-1-B 11.2.2013 25.2.2013
10413 1300006 Ing.Igor LIBA - BALI
Saratovská 7
841 02 Bratislava
17529069
spotrebný mat. 126 51/2013   1.2.2013 25.2.2013
10713 900383 MIK s.r.o.
Holleho1999/13
927 05 Šaľa
34099514
potraviny 86,35 56/2013/sz   1.2.2013 25.2.2013
20413 1394010118 SATUR TRAVEL a.s.
Miletičova 1
824 72 Bratislava
35787201
poplatok za storno letenky 16,9 97/2013   20.2.2013 25.2.2013
16713 13000308 Združenie ZEMIAK s.r.o.
Lieskovec 13
821 06 Bratislava
35951036
potraviny 25,06 61/2013/sz   8.2.2013 26.2.2013
24513 820130116 KANAL M.P.S.s.r.o.
Šamorínska 39
903 01 Senec
35710357
čistenie 285 33/2012   20.2.2013 26.2.2013
2813 6860648439 MESSER Tatragas s.r.o.
Chalupkova 9
819 44 Bratislava
00685852
nájom 86,64   č.7/2012 9.1.2013 26.2.2013
13513 2131010981 AGEM Computers s.r.o.
Panónska 42
851 01 Bratislava
35692715
výp.technika 143,04 13/2013   4.2.2013 26.2.2013
13413 2131010984 AGEM Computers s.r.o.
Panónska 42
851 01 Bratislava
35692715
výp.technika 833,14 28/2013   4.2.2013 26.2.2013
13613 2131011003 AGEM Computers s.r.o.
Panónska 42
851 01 Bratislava
35692715
výp.technika 619,67 52/2013   4.2.2013 26.2.2013
13113 201300769 BIO G s.r.o.
Kazanská 46
821 06 Bratislava
34123415
diagnostiká 144,1 44/2013   4.2.2013 26.2.2013
14413 34001134 CLEAN TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
35891866
tonery 226,32 76/2013   6.2.2013 26.2.2013
25113 12013 COOL-J.Bažány
Hornozelenická 5
900 28 Zálesie
34776753
servis 50 84/2013   22.2.2013 26.2.2013
16313 3101166 DEMIFOOD s.r.o.
Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto/Váhom
363624124
potraviny 26,23 69/2013/sz   8.2.2013 27.2.2013
16113 900427 MIK s.r.o.
Holleho1999/13
927 05 Šaľa
34099514
potraviny 164,87 64/2013/sz   8.2.2013 27.2.2013
14313 130073 JEMO TRADING s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava
17317436
diagnostiká 1297,23 22/2013   6.2.2013 27.2.2013
14513 5260385 ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
tel.hovory 813,98   z r.2009 5.2.2013 27.2.2013
16613 13000322 Združenie ZEMIAK s.r.o.
Lieskovec 13
821 06 Bratislava
35951036
potraviny 46,96 63/2013/sz   8.2.2013 27.2.2013
19113 2013000124 UNIVERSIDAD DE ALMERIA
Carretera Sacramento
041 20 Almeria
medzilab.testy 175 73/2013   12.2.2013 27.2.2013
25313 4590296526 SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
31322832
phm 1178,98   zo dňa 23.6.2011 22.2.2013 28.2.2013
24013 60013713 DEÁK s.r.o.
925 32 Veľká Mača 1122
31445837
potraviny 88,96 97/2013/sz   19.2.2013 28.2.2013