Správa z mimoriadnej kontroly cukroviniek pochádzajúcich z Poľska Tlačiť E-mail
Správy z úradných kontrol a ŠZD za rok 2013
Piatok, 25. január 2013 12:55

V nadväznosti na list Úradu verejného  zdravotníctva SR, zo dňa 22.1.2013, č. ZHHSR/1526/2013, vo veci mimoriadnej kontroly cukroviniek z Poľska kontaminovaných jedom na hlodavce, regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike vykonali mimoriadnu kontrolu cukrovinek pochádzajúcich z Poľska. Mimoriadna kontrola sa vykonala v období od 23.1.2013 do 25.1.2013.

 

Mimoriadna kontrola bola nariadená Úradom verejného zdravotníctva SR z podnetu   oznámenia Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá v Slovenskej republike č. 2013.0066 o cukrovinkách/wafle z Poľska vyrobených zo sušeného mlieka,  v ktorom bol nájdený jed na hlodavce. Sušené mlieko bolo použité ako zložka na výrobu 9 druhov vaflových trubiček s rôznymi náplňami v spoločnosti Magnolia Sp. Z o.o. ul. Transportowa 3, 68 – 300 Lubsko, Poľsko.

 

Celkovo bolo regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR prekontrolovaných 1781 prevádzok (bufetov, kaviarní, cukrární), z uvedeného počtu 577 školských bufetov.
 

V jednej z prevádzok boli zistené cukrovinky z Poľska v počte 1 ks balenie, hmotnosť: 48 g, oblátkové srdiečka, Stilla Dolce, 16 x Hearth wafers, minimálna trvanlivosť do:23.05.13; krajina pôvodu Poľsko, predávajúci: Kaufland SR, v.o.s., Trnavská cesta 41 A, Sk – 831 04 Bratislava, adresa prevádzky: Cukráreň-kaviareň, Svätokrížske námestie 1287, Žiar nad Hronom. Aj napriek tomu, že predmetný výrobok v zložení neobsahoval sušené mlieko a nebol uvedený v zozname nebezpečných výrobkov pochádzajúcich z Poľska bol z predaja odstránený a zlikvidovaný.

V ostatných kontrolovaných prevádzkach neboli zistené žiadne cukrovinky pochádzajúce od predmetného výrobcu z Poľska .
 

S pozdravom

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky