Sinicové vodné kvety a toxíny vo vodách: Výskyt, vplyv na zdravie a opatrenia Tlačiť E-mail

Cyanobacterial blooms and toxins in water resources: Occurrence, impacts and management.

Sinicové vodné kvety a toxíny vo vodách: Výskyt, vplyv na  zdravie a opatrenia.

 


sinice2Projekt je prostriedkom na rozšírenie vedomostí o výskyte siníc a ich toxínov v celej Európe s cieľom potlačiť nepriaznivé účinky na zdravie pri ich hromadných výskytoch a produkcii jedovatých látok. Jedným z konečných užívateľov výsledkov cieľov  bude aj verejné zdravotníctvo v  Slovenskej republike.

 

Ciele projektu a význam pre Slovensko:

  • získanie najnovších poznatkov o výskyte nových nebezpečných druhov siníc v Európe, ktoré môžu byť importované a rozšírené aj na Slovensku, a to najmä vo vodách využívaných na rekreáciu a v povrchových zdrojoch pitných vôd,

  • získanie najnovších poznatkov o potenciálnych jedovatých účinkoch všetkých známych a aj v našich vodách sa vyskytujúcich siniciach,

  • získanie nových metód na determináciu siníc a na analýzu toxínov,

  • získanie poznatkov o najlepších praktických postupoch na prevenciu výskytu siníc, kontrolu ich toxínov a opatrení na ochranu zdravia,

  • prístup k otvorenému diskusnému fóru o výskyte a manažmente siníc

  • možnosť študijných pobytov, účasť na vzdelávacích pracovných stretnutiach a odborných konferenciách.

 

Termín riešenia: 2012 -2016

 

Zodpovedný riešiteľ: Grécko

Dr. Triatafyllos Kaloudis

Aténska  vodohospodárska spoločnosť

Laboratórium mikropolutantov

Atény
 

Spoluriešiteľské krajiny: Rakúsko, Bulharsko, Belgicko, Švajčiarsko, Česká republika,   Nemecko, Estónsko,   Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Litva, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Srbsko, Švédsko, Slovensko, Turecko, Veľká Británia, Chorvátsko, Maďarsko, Portugalsko, Španielsko, Slovinsko
 

Zastúpenie Slovenska: RNDr. Mária Horecká, CSc. - ÚVZ SR,  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Ing. Zuzana Sirotná – ÚVZ SR, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.