Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22135481
Ovocie a zelenina na školách  - význam ich konzumácie u detí a mládeže v zariadeniach pre deti a mládež PDF Tlačiť E-mail
Streda, 02. január 2013 13:25

 V súčasnosti otázka dostatočnej konzumácie ovocia a zeleniny u detí a mládeže  rezonuje  nielen v odbornej, ale i laickej verejnosti.  Ovocie a zelenina ako prirodzené zdroje vitamínov a minerálnych látok majú veľký význam ako zložka správnej výživy každého jednotlivca. Strava detí by mala byť pestrá, aby pokrývala vysoké nároky vyvíjajúceho sa organizmu a nemali by v nej chýbať čerstvé ovocie a zelenina.

Ovocie a zelenina sú neoddeliteľnou súčasťou zdravého jedálneho lístka dospelých i detí.

Vo výžive majú  nezastupiteľné miesto vďaka vysokému obsahu vitamínov, minerálnych látok, vlákniny a ďalších dôležitých látok, priaznivo ovplyvňujúcich fyziologické procesy organizmu. Ovocie a zeleninu sa odporúča konzumovať v piatich  porciách denne, najmä v čerstvom stave. Výživová hodnota zeleniny sa však  neznižuje ani dusením, varením, či restovaním. Pred každodennou konzumáciou nesmieme zabúdať na dôkladné umývanie ovocia a zeleniny. Ovocie i zelenina obsahuje päť najdôležitejších látok pre ľudský organizmus, ktoré pozitívne vplývajú na telesnú a duševnú kondíciu, posilňujú imunitný systém a sú výborným zdrojom prírodnej energie.

 

1.  Vitamíny – podporujú optimálny priebeh metabolických procesov v organizme

2.  Vláknina – podporuje funkciu žalúdka a čriev, znižuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení

3.  Mastné kyseliny – sú významnými zložkami bunkových membrán a prekurzormi viacerých látok v organizme.  Nachádzajú sa v šupkách dužinatých plodov

4.  Fruktóza a iné jednoduché cukry – dodávajú tzv. rýchlu energiu pre organizmus

5.  Minerálne látky - najmä draslík - priaznivo ovplyvňujú biochemické procesy

 

 

Tabuľka č.1 – Priemerné výživové hodnoty v 100 g jednotlivého druhu ovocia

 

Jablká

Hrušky

Čerešne

Slivky

Marhule

Broskyne

Bielkoviny v g

0,37

0,44

0,91

0,65

0,87

0,76

Sacharidy v g

12,95

13,42

14,38

14,65

11,96

12,09

Lipidy v g

0,40

0,33

0,41

0,16

0,13

0,15

Minerálne látky v g

0,34

0,32

0,51

0,52

0,65

0,28

Vitamín C v mg

9,28

3,70

10,08

4,69

10,50

12,55

Energia v kJ/kcal

175/42

178/43

225/54

212/51

162/39

161/38

 

Od roku 2009 až do súčasnosti sú slovenské základné a materské školy zapojené do projektu  „Školské ovocie – Ovocie a zelenina do škôl“. S cieľom podporiť konzumáciu  ovocia a zeleniny u detí  v predškolskom a školskom veku,  sa od 1. septembra 2009 začal realizovať na Slovensku program „Školské ovocie - Ovocie a zelenina do škôl“. Dotovaný predaj v materských a základných školách, vrátane špeciálnych, vyplýva z  Nariadenia vlády SR č. 341/2009  o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách z 19. augusta 2009.  Do programu sú zapojené materské, základné školy pre žiakov od 6 do 15 rokov a špeciálne druhy škôl pre žiakov od 3 do 15 rokov. Dotované ovocie a zeleninu nie je možné použiť na prípravu jedál a sú určené len na konzumáciu žiakmi v rámci projektu.

Tento projekt je financovaný z Európskej únie. Finančná podpora Európskej únie v projekte „Školské ovocie – Ovocie a zelenina do škôl“ pre Slovenskú republiku bola pôvodne určená pre zhruba 300 tisíc detí vo veku od troch do 15 rokov. Preto na projekt „Školské ovocie – Ovocie a zelenina do škôl“ s cieľom zlepšiť stravovacie návyky detí a znížiť výskyt obezity, vyčlenila Európska únia pre 27  členských štátov  90 miliónov eur.  Takmer tri štvrtiny ceny dodávaného ovocia a zeleniny do slovenských škôl hradí  Európska únia. Rodičia prihlásených detí uhradia zvyšných 27 percent. 

V súvislosti s praktickou realizáciou projektu sa vynorilo viacero otázok, s ktorými sa  Pri na Úrad verejného zdravotníctva, Odbor hygieny detí a mládeže obracajú rodičia žiakov.


Ide o nasledovné problematiky:


Je možná donáška ovocia a zeleniny rodičmi do materských a základných škôl?

V zmysle § 24 ods.5/ písm. b/ zák. č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia pre deti a mládež sú povinné zabezpečiť pri podávaní stravy, aby strava bola pripravovaná zo zdravotne neškodných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou.

 Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ zariadenia školského stravovania je zodpovedný za kvalitu pripravovanej a podávanej stravy a v konečnom dôsledku za ochranu zdravia stravovaných detí. Túto povinnosť môže plniť iba v prípade, že podávanú stravu pripravuje výhradne zo surovín dodaných do stravovacieho zariadenia, čiže zo surovín, ktoré majú predpísanú dokumentáciu potrebnú na ich prebratie.

Vzhľadom na to, že je potrebné dodržiavať platnú legislatívu v plnom rozsahu, nie je možná ani donáška vákuovo baleného ovocia a zeleniny a ani donáška žiadnych potravín (torty, sladkosti a iné potraviny)  inými subjektmi, ako oficiálne schválenými dodávateľmi potravín do daného stravovacieho zariadenia.

 


Vzťahuje  sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín, aj k ochutnávkam ovocia a zeleniny, ktoré  deti  absolvujú počas aktivít s učiteľkou v materskej škole?

Ochutnávky ovocia a zeleniny mimo realizácie projektu „Školské ovocie – Ovocie a zelenina do škôl“ v zariadeniach pre deti a mládež  nie sú povolené. Ochutnávky ovocia a zeleniny v rámci daného projektu je možné zabezpečiť za predpokladu dodržania všetkých podmienok, t.j. najmä podmienky výhradných dodávateľov potravín do daného zariadenia tak, aby bola možná vysledovateľnosť každej jednotlivej potraviny v záujme zníženia epidemiologického rizika.