Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3821
Počet zobrazení obsahu : 22173823
 Výzva pre občanov Slovenskej republiky a prevádzkovateľov potravinárskych podnikov Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Streda, 05. december 2012 08:06

 V súvislosti s blížiacimi sa vianočnými sviatkami Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vyzýva  všetkých občanov Slovenskej  republiky na opatrnosť pri kúpe liehovín a takisto liehovín, ktoré sú prípadne skladované v zásobách v domácnostiach. Ak liehoviny nie sú riadne označené zelenou páskou alebo dátumom výroby a výrobnou šaržou s ohľadom na bezpečnosť a ochranu svojho zdravia radšej takéto liehoviny nekonzumovať.

Liehoviny v spotrebiteľských obaloch, ktoré boli vyrobené alebo dovezené na trh z Českej republiky do 31. 12. 2011 možno považovať za bezpečné. Liehoviny, ktoré boli vyrobené a dovezené od 1. 1. 2012 do 27. 9. 2012 musia byť označené zelenou páskou pre rozlíšenie ich bezpečnosti. Liehoviny ktoré boli vyrobené a dovezené po 27. 9. 2012 musia byť  na každej fľaši označené číslom šarže a dátumom výroby.

Podotýkame, že v Českej republike je naďalej pretrvávajúci výskyt nových prípadov otráv z metylalkoholu, ako aj  predpoklad viac ako 5000 l podozrivého nelegálneho alkoholu nachádzajúceho sa na trhu.

Zároveň vyzývame všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov na čestnosť a statočnosť predaja liehovín.

Bezpečnosť liehovín vyrobených v Českej republike od 1. 1. 2012 si možno overiť na webovej stránke www.bezpecneliehoviny.sk alebo na webovej stránke ÚVZ SR – www.uvzsr.sk – Informácie – „Doklady liehovín z ČR“, na základe tam vložených dokladov o pôvode liehovín.prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky