Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3821
Počet zobrazení obsahu : 22173943
Informácia z mimoriadnych cielených kontrol v súvislosti s výskytom otráv metanolom Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Pondelok, 26. november 2012 09:52

V nadväznosti na zaznamenané úmrtia ľudí v Českej republike v dôsledku otravy metylalkoholom po konzumácii liehovín (vodka, rum) neznámeho pôvodu a prijaté Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7356/2012 zo dňa 9. 10. 2012, orgány verejného zdravotníctva naďalej pokračovali v mimoriadnych cielených kontrolách zariadení spoločného stravovania verejného typu, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iných zariadení s ambulantným predajom liehovín.

Spolu bolo od 16. 11. 2012 do 23. 11. 2012 vykonaných 855 kontrol829 zariadeniach spoločného stravovania, pričom nedostatky sa zistili v 75 zariadeniach spoločného stravovania.

Najčastejšie zistenými nedostatkami pri kontrolách bolo nepredloženie dokladov o pôvode liehovín vyrobených v Českej republike po 31. 12. 2011 potvrdené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku Českej republiky s výsledkami akreditovaného laboratórneho vyšetrenia; liehoviny neopatrené zelenou nálepkou; k liehovinám označeným zelenou nálepkou neboli predložené doklady o pôvode, potvrdené prevádzkovateľom potravinárskeho podniku; nepredloženie dodacích listov resp. pokladničných blokov.

V prípade zistenia nedostatkov boli ukladané opatrenia s tým, aby zodpovední prevádzkovatelia v uloženom termíne zdokladovali chýbajúce náležitosti a súčasne bol nariadený zákaz umiestňovať na trh predmetné liehoviny až do doby odstránenia nedostatkov.

Na mieste bolo uložených 10 blokových pokút v celkovej sume 754 eur za umiestňovanie na trh potravín, ktoré nie sú bezpečné - § 29, ods. 1, písm. c) zák. č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení.

 

Od 12. 9. 2012 do 23. 11. 2012 bolo vykonaných spolu 13 390 kontrol.

 

Ďalšie prípady otravy metanolom po konzumácii liehovín k 23. 11. 2012 u obyvateľov v Slovenskej republike neboli hlásené.

 

 

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

Por. č.

 

RÚVZ v SR

Celkový počet kontrol

od 16. 11. 2012

Počet skontrolovaných zariadení spoloč. stravovania

Počet zariadení so zistenými nedostatkami

1

B. Bystrica

43

43

7

2

Bardejov

16

16

3

3

Bratislava

15

15

 

4

Čadca

26

26

4

5

D. Kubín

28

18

 

6

D. Streda

10

10

7

7

Galanta

27

27

3

8

Humenné

18

18

12

9

Komárno

23

23

3

10

Košice

39

39

 

11

Levice

8

8

2

12

L. Mikuláš

24

24

6

13

Lučenec

22

22

 

14

Martin

37

37

 

15

Michalovce

12

12

5

16

Nitra

48

48

2

17

N. Zámky

42

42

8

18

Poprad

46

46

1

19

P. Bystrica

11

10

3

20

Prešov

18

12

 

21

Prievidza

26

25

1

22

R. Sobota

32

32

 

23

Rožňava

8

8

 

24

Senica

11

11

 

25

Spiš. N. Ves

18

18

 

26

S. Ľubovňa

25

25

 

27

Svidník

11

11

 

28

Topoľčany

19

19

 

29

Trebišov

25

19

 

30

Trenčín

17

15

3

31

Trnava

25

25

 

32

Veľký Krtíš

14

14

1

33

Vranov n T.

25

25

4

34

Zvolen

25

25

 

35

Žiar n. Hr.

40

40

 

36

Žilina

21

21

 

Spolu

 

855

829

75