Kto je prítomný

Máme online 737 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3821
Počet zobrazení obsahu : 22175578
Informácie o bacilovej dyzentérii Tlačiť E-mail
SURVEILLANCE A PREVENCIA INFEKČNÝCH OCHORENÍ
Piatok, 09. november 2012 15:02

Charakteristika

Je to vysoko nákazlivé hnačkové ochorenie charakterizované teplotami, bolesťami brucha, tenezmami (bolestivé nutkanie na stolicu), vodnatými stolicami s prímesou hlienu a krvi a  vracaním. Postihnutá je dolná časť hrubého čreva. Priebeh ochorenia závisí na celkovej výžive, infekčnej dávke a type pôvodcu. Nákaza môže prebiehať bez klinických príznakov, ako mierna kolitída, vzácne aj ako toxická dyspepsia.

 

Pôvodca nákazy:

Najčastejším pôvodcom nákazy na Slovensku je Shigella sonnei (50% ochorení) a Shigella flexneri (40% ochorení). Menej často sa potvrdzujú Shigella dysenteriae a Shigella boydii. Šigely produkujú toxíny, sú veľmi citlivé na vonkajšie prostredie, na vyschnutie i bežné dezinfekčné látky.

 

Inkubačný čas: 1 – 7 dní, najčastejšie 2 – 3 dni.

 

Prameň pôvodcu nákazy: Chorý človek alebo rekonvalescentný nosič.

 

Faktory prenosu: kontaminované potraviny, voda a mlieko, prípadne muchy.

 

Prenos: Dyzentéria je typická choroba špinavých rúk. Uplatňuje sa fekálno - orálny prenos najčastejšie priamym kontaktom s chorým, alebo kontaminovanými predmetmi (malá infekčná dávka). Vnímavosť na toto ochorenie je vyššia u detí. 

 

Výskyt:

Ochorenie sa vyskytuje  na celom svete, s vysokou smrtnosťou v rozvojových krajinách.

V Slovenskej republike má ochorenie dlhodobo (od roku 1986) klesajúci trend, s chorobnosťou s maximom na východnom Slovensku, s vysokou proporciou rómskeho etnika. Ročne bolo hlásených priemerne 800 ochorení. Vyskytuje sa sporadicky i epidemicky.

Najnižšia chorobnosť  bola v roku 2010 (7,3/100 000), čo predstavovalo 394 ochorení. V priebehu roka 2011 bolo hlásených spolu 603 ochorení (chorobnosť 11,1/100 000), čo je oproti roku 2010 vzostup o 53,0%. V roku 2012 (k 9. 11.) bolo zaznamenaných 425 ochorení.

 

Prevencia:

Hygienické odstraňovanie ľudských výkalov, ochrana vodných zdrojov, zabezpečenie zdravotne nezávadnej pitnej vody pre verejné zásobovanie. Ochrana potravín pred kontamináciou výkalmi a muchami. Zdravotná výchova obyvateľstva k osobnej hygiene a hygienickej príprave jedál.

 

Liečba:

Väčšina ochorení sa lieči v domácom prostredí. V akútnej fáze ochorenia je potrebný diétny režim s doplnením tekutín. Hospitalizáciu si vyžadujú ťažšie stavy, pri ktorých hrozí dehydratácia a následný rozvrat vnútorného prostredia.


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky