Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3821
Počet zobrazení obsahu : 22175122
Účasť hlavného hygienika SR na zasadnutí Regionálneho výboru WHO Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 18. október 2012 11:52

V dňoch 10. – 12. septembra 2012 sa konalo 62. zasadnutie Regionálneho výboru Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Malte. Svoje zastúpenie tu mala aj Slovenská republika. Zasadnutia sa zúčastnil prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH, hlavný hygienik SR, ktorý zároveň viedol aj slovenskú delegáciu.

Zasadnutie bolo priestorom pre diskusiu najvyšších predstaviteľov rezortov zdravotníctva, za účasti 53 členských krajín európskeho regiónu WHO, o aktuálnych otázkach zdravotníctva na globálnej, regionálnej a národnej úrovni.

Diskusia na zasadnutí vyústila do prijatia viacerých rezolúcií a dokumentov v odborných oblastiach (nový rámec európskej zdravotnej politiky – Zdravie 2020; Európsky akčný plán posilňovania kapacít a služieb v oblasti verejného zdravotníctva, Stratégia a akčný plán v oblasti zdravého starnutia na roky 2012-2020), ktoré odporučili štátom ako aj Svetovej zdravotníckej organizácii konkrétne kroky na posilnenie politík s cieľom podpory zdravia občanov európskeho regiónu.

Prerokovanými témami boli aj prevencia a kontrola neprenosných ochorení, reforma WHO a financovanie zdravotníckeho výskumu.

Odborníci ďalej poukázali na významnú úlohu investovania do prevencie, ktorá prináša zefektívnenie a šetrenie nákladov zdravotných systémov, čo dokumentujú prípadové štúdie v oblasti prevencie (tabak, alkohol a neprenosné ochorenia). Ďalej medzi prioritné oblasti zahrnuli podporu fyzickej aktivity v priebehu celého životného cyklu, vakcináciu starších osôb a prevenciu infekčných ochorení a pod.

Regionálna riaditeľka WHO pre Európu, vyjadrila prijatie nového rámca európskej zdravotnej politiky Zdravie 2020. Zároveň bol prijatý udržateľný politický rámec pre ochranu a podporu zdravia miliónov občanov. ,,Je to cesta, ktorou sa chystáme znížiť úmrtnosť a utrpenie. Mohlo by to byť začiatkom nového spoločného boja za záchranu, nie iba života občanov súčasnej Európy, ale tiež tých generácií, ktoré prídu“ povedala Zsuzsanna Jakab, regionálna riaditeľka WHO pre Európu.

Nasledujúce 63. zasadnutie Regionálneho výboru WHO pre Európu sa bude konať v dňoch 16. - 19. 9. 2013 v Portugalsku.

 

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky