Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3821
Počet zobrazení obsahu : 22174966
Kampaň Zdravé pracoviská – Spolupráca pri prevencii rizík Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Štvrtok, 18. október 2012 11:48

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) začala svoju novú dvojročnú kampaň Zdravé pracoviská s názvom Spolupráca pri prevencii rizík. Nová kampaň pre roky 2012 – 2013 poukazuje na význam vedenia na riadiacej úrovni a účasti zamestnancov pri zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Úlohou kampane je podporiť spoluprácu manažérov, zamestnancov a ďalších zúčastnených strán na zlepšovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Kampaň sa zameriava na prevenciu rizík, riadenie rizík, podporu vrcholových manažérov pri aktívnom zapojení sa do znižovania rizík, podporu spolupráce zamestnancov, ich zástupcov a ďalších zúčastnených strán s manažérmi s cieľom znižovať riziká.

 

V dňoch 22. – 28. októbra 2012 v rámci Európskej kampane Zdravé pracoviská – Spolupráca pri prevencii rizík  prebieha Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil pri príležitosti Európskeho týždňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Deň otvorených dverí odboru preventívneho pracovného lekárstva, ktorý sa uskutoční  dňa 23. októbra 2012 na Úrade verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, Bratislava.  Zamestnanci odboru preventívneho pracovného lekárstva budú poskytovať individuálne konzultácie odbornej aj laickej verejnosti  v problematike ochrany zdravia pri práci. Informačné materiály ku kampani sú uverejnené na stránke www.uvzsr.sk.prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky


Príloha - list HH SR (pdf)