Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3821
Počet zobrazení obsahu : 22175285
Stanovenie metanolu v alkohole Tlačiť E-mail
Tlačové správy
Utorok, 18. september 2012 11:08

Vzhľadom na situáciu v Českej republike, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje verejnosť, že v rámci Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, v Prešove a Úradu verejného zdravotníctva SR v Bratislave, boli zriadené pohotovostné služby, ktoré budú prijímať vzorky na stanovenie metanolu v alkohole. Verejnosť môže priniesť vzorku na príslušný regionálny úrad, ktorý bude mať v danom týždni pohotovostnú službu v čase od 8,00 do 15,00 h. V prípade, ak by chcela verejnosť priniesť vzorku na rozbor počas víkendu, môže tak urobiť(v nevyhnutnom –života ohrozujúcom stave), ale treba tento príjem nahlásiť vopred na danom čísle pohotovostnej služby.

Na laboratórne vyšetrenie treba priniesť vzorku, ktorá musí mať objem 50 -100 ml. Výsledok bude stanovený v priebehu 30 min. Cena za vykonané laboratórne skúšky, merania a odbery sa stanovuje v súlade s Cenníkom analýz ÚVZ SR, nákladmi na dopravu a pracovným časom na odbery a posudky v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, vo výške 30 €.

Pohotovostné služby na stanovenie metanolu v alkohole:

18. 9. - 23 .9. 2012  Ing. Jana Mýtniková, MPH, RÚVZ Prešov, 0911 545 937

24. 9. - 30. 9. 2012  Ing. Zuzana Sirotná, ÚVZ SR Bratislava, 0915 736 822

30. 9. - 7. 10. 2012  Ing. Alena Plžíková, RÚVZ v Banskej Bystrici, 0907 878 122, 048/43 67 779


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci