Kto je prítomný

Máme online 467 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3821
Počet zobrazení obsahu : 22173864
Informácia o aktuálnej situácii vo výskyte Západonílskej horúčky Tlačiť E-mail
SURVEILLANCE A PREVENCIA INFEKČNÝCH OCHORENÍ
Utorok, 11. september 2012 10:30

Podľa údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolou prenosných ochorení (ECDC) bola k 6. 9. 2012 zistená nasledovná situácia:
V rámci krajín EÚ sa Západoníslska horúčka vyskytla v 136 prípadoch a to v Grécku (118 prípadov), Rumunsku (12 prípadov), Taliansku (4 prípady) a v Maďarsku (2 prípady). Podľa našich informácii v Českej republike zatiaľ prípad ochorenia hlásený nebol.

V krajinách mimo EÚ bol hlásených výskyt 311 prípadov a to v Ruskej Federácii (278 prípadov), Izraeli (15 prípadov), Srbsku (15 prípadov), na Okupovaných palestínskych územiach (2 prípady), a v Tunisku (1 prípad).
Ide o vírusové ochorenie prenášané spravidla komármi, ktoré u malého percenta nakazených osôb spôsobuje zápal mozgu alebo mozgových blán. Výnimočne sa môže ochorenie prenášať krvou alebo pri transplantácii orgánov. Ochorenie vo väčšine prípadov prebieha bez akýchkoľvek príznakov. U chorých sa Západonílska horúčka v prevažnej väčšine prejaví ako mierne chrípkové ochorenie. Závažné formy ochorenia ako zápal mozgu a mozgových blán sa vyskytuje predovšetkým u starších osôb.
V Slovenskej republike by sa v prípade výskytu epidémie postupovalo v súlade so všeobecnými protiepidemickými opatreniami. Prevencia ochorenia spočíva v ochrane pred komármi.


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci