Kto je prítomný

Máme online 984 hostí 

Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3821
Počet zobrazení obsahu : 22174885
Informácia o výskyte Západonílskej horúčky Tlačiť E-mail
SURVEILLANCE A PREVENCIA INFEKČNÝCH OCHORENÍ
Piatok, 24. august 2012 11:37

Podľa posledných informácií z Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb z 23. augusta 2012 sa vyskytlo 59 prípadov Západonílskej horúčky u ľudí v krajinách EÚ a 97 prípadov v susediacich krajinách. Najviac ochorení bolo hlásených z Ruska (91) a Grécka (57). Prehľad prípadov v jednotlivých krajinách je uvedený v tabuľke. Ochorenia sa vyskytovali hlavne v júli tohto roku.

Krajina

Počet prípadov

Grécko

57

Taliansko

1

Rumunsko

1

Izrael

4

Palestína

1

Rusko

91

Tunisko

1

 

Podrobné informácie o prípadoch Západonílskej horúčky prinieslo Grécko. Informovalo, že v krajine sa vyskytlo 57 prípadov ochorení, z toho tri prípady skončili úmrtím. Západonílska horúčka bola zaznamenaná hlavne v júli a u starších osôb. Z geografického hľadiska boli ochorenia hlásené z oblastí: Attiki, Thessaloniki, Imathia, Evia, Samos, Ahaia a Xanthi.

Aby sa v Grécku zabránilo ďalšiemu šíreniu ochorení bola posilnená epidemiologická a laboratórna surveillance ochorení, podpora informovanosti o Západonílskej horúčke a aj výmena informácií o výskyte ochorení na národnej úrovni a medzi Gréckom a zahraničnými verejno-zdravotníckymi autoritami.

V Taliansku bol zaznamenaný jeden prípad ochorenia u 46-ročného muža z provincie Oristano. Ochorenie sa vyskytlo v druhej polovici júla. V Rumunsku sa takisto vyskytol jeden prípad ochorenia u 51-ročnej ženy z mesta Pantelimon. Prípad bol hlásených 23. augusta 2012.   

 

S pozdravom

                                                          

prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky – zastupujúci