Projekt PROMISE Tlačiť E-mail
Piatok, 10. august 2012 12:15

Promise_RGBÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je spoluriešiteľom medzinárodného výskumného projektu Európskej Komisie PROMISE – Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise (č. FP7-KBBE-2010-4). Trojročný projekt bol zahájený 1.1.2012 otváracím mítingom vo Viedni, v sídle koordinátora projektu Veterinaermedizinische Universitaet Wien (VUW, Rakúsko). Zameraním projektu je posilnenie spolupráce medzi starými, novými členskými štátmi a prístupovými krajinami Európskej únie vo výskume týkajúcom sa potravinovej bezpečnosti, spolupráca pri výmene odborných vedomostí prostredníctvom výmenných stáží a spoločných akcií zameraných na šírenie výsledkov projektu medzi odbornú  a laickú verejnosť. Riešiteľmi sú výskumné pracoviská a ich partnermi sú orgány verejného zdravotníctva alebo veterinárne orgány príslušných štátov (spolu 20 riešiteľských pracovísk z 13 štátov). Slovensko zastupuje ako výskumná zložka Výskumný ústav potravinársky a Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako oficiálna autorita v oblasti ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia. V rámci projektu pracuje šesť odborných pracovných skupín a siedma je pracovná skupina koordinátorov a technického zabezpečenia projektu, ktoré budú riešiť jednotlivé vytýčené úlohy podľa trojročného harmonogramu.


www.promise-net.euPracovné skupiny PROMISE:

 

WP1: Sledovanie a analýza neznámych vonkajších ciest prenosu patogénnych mikroorganizmov pochádzajúcich z potravín
WP2: Sledovanie a analýza neznámych vnútorných ciest prenosu patogénnych mikroorganizmov pochádzajúcich z potravín
WP3: Európske dáta potravinovej bezpečnosti – modely pre neistoty a variabilitu odhadov prevalencie

WP4: Technické tréningové stáže a zlepšenie integrácie

WP5: Interakcia medzi dozornými orgánmi a orgánizáciami zodpovednými za kvalitu a bezpečnosť potravín

WP6: Diseminačné aktivity, prezentácia a podpora projektu

WP7: Koordinácia a manažment projektu


Riešitelia a partneri projektu:
 


VUW – Veterinaermedizinische Universitaet Wien (Rakúsko) – koordinátor projektu

BFR – Bundesintitut Fuer Riskobewerung (Nemecko)

IFR – Institute of Food Research (Veľká Británia)
AUA – Agricultural University of Athens (Grécko)
TEAGASC – TEAGASC Agriculture and Food developlment Authority (Írsko)
UoB – Universidad de Burgos (Španielsko)
VRIB – Výzkumný ústav veterinárneho lekárstva (Česká republika)
UL – Univerza v Ljubljani (Slovinsko)
VMRI – Magyar Tudomanyos Akademia Allatorvos-tudomanyi Kutatointezete (Maďarsko) 
VUP – Výskumný ústav potravinársky (Slovensko) 
UDJG – Universitatea de Jos Din Galati (Rumunsko)
KSL – Kalite sistem laboratuvarlari AS (Turescko)
RTDS - DI Andreas Moser RTD Services (Rakúsko)
VETFAC – University of Zagreb- Faculty of Veterinary Medicine (Chorvátsko)
AGES – Ostereichische Agentur fur Gesunheit and Ernahrungssicherheit Gmbh (Rakúsko)
FSAI – Food Safety Authority of Ireland (Írsko) 
HFSA – Enieos Foreas Eleghou Trofunon (Grécko)
TFSA – Gida Guvenligi Dernegi (Turecko)
NSR -  Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara Si Pentru Sigurata Alimentor (Rumunsko)

PHA – Úrad verejného zdravotníctva Sliovenskej republiky (Slovensko) Pracovné stretnutia:


Consortium meeting, Istanbul (Turecko)   11.6.-12.6.2012

Consortium meeting, (1. general meeting), Burgos (Španielsko)  19.11.-21.11.2012
Consortium meeting, Bukurešť (Rumunsko)  13.6.-14.6.2013
Consortium meeting (2.general meeting), Dublin (Írsko)  18.11.-20.11.2012
Consortium meeting, Bucharest (Rumunsko)  12.6.- 14.6.2013


Najbližšie stretnutie:


Annual meeting, Dublin (Írsko)  18.11.-20.11.2013

http://promise.linux15.webhome.at/communication/dissemination/stakeholder_workshops.html

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1554%3Aprojekt-promise&catid=137%3Amedzinarodne-projekty&Itemid=106

WP1: Sledovanie a analýza neznámych vonkajších ciest prenosu patogénnych mikroorganizmov pochádzajúcich z potravín

WP2: Sledovanie a analýza neznámych vnútorných ciest prenosu patogénnych mikroorganizmov pochádzajúcich z potravín

WP3: Európske dáta potravinovej bezpečnosti – modely pre neistoty a variabilitu odhadov prevalencie

WP4: Technické tréningové stáže a zlepšenie integrácie

WP5: Interakcia medzi dozornými orgánmi a organizáciami zodpovednými za kvalitu a bezpečnosť potravín

WP6: Diseminačné aktivity, prezentácia a podpora projektu

WP7: Koordinácia a manažment projektu

Riešitelia a partneri projektu:

VUW – Veterinaermedizinische Universitaet Wien (Rakúsko) – koordinátor projektu

BFR – Bundesintitut Fuer Riskobewerung (Nemecko)IFR  

Institute of Food Research (Veľká Británia)

AUA – Agricultural University of Athens (Grécko)

TEAGASC – TEAGASC Agriculture and Food developlment Authority (Írsko)

UoB – Universidad de Burgos (Španielsko)

VRIB – Výzkumný ústav veterinárneho lekárstva (Česká republika)

UL – Univerza v Ljubljani (Slovinsko)

VMRI – Magyar Tudomanyos Akademia Allatorvos-tudomanyi Kutatointezete (Maďarsko) 

VUP – Výskumný ústav potravinársky (Slovensko) 

UDJG – Universitatea de Jos Din Galati (Rumunsko)KSL – Kalite sistem laboratuvarlari AS (Turescko)

RTDS - DI Andreas Moser RTD Services (Rakúsko)

VETFAC – University of Zagreb- Faculty of Veterinary Medicine (Chorvátsko)

AGES – Ostereichische Agentur fur Gesunheit and Ernahrungssicherheit Gmbh (Rakúsko)

FSAI – Food Safety Authority of Ireland (Írsko) 

HFSA – Enieos Foreas Eleghou Trofunon (Grécko)

TFSA – Gida Guvenligi Dernegi (Turecko)

NSR -  Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara Si Pentru Sigurata Alimentor (Rumunsko)

PHA – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Slovensko)


Pracovné stretnutia:

 • PROMISE Kick-Off Meeting, Viedeň (Rakúsko) 30.-31.1.2012

 • Consortium meeting, Istanbul (Turecko) 11.6.-12.6.2012

 • 1st General Annual Meeting, Burgos (Španielsko)  20.11.-21.11.2012

 • Consortium meeting, Dublin (Írsko) 18.11.-20.11.2012

 • Consortium meeting, Bukurešť (Rumunsko) 12.6.-14.6.2013

 • 2 nd General Annual Meeting, Dublin (Írsko) 19.11.-20.11.2013

 • 3 rd General Annual Meeting, Hydra (Grécko) 19.-20.6.2014

http://promise.linux15.webhome.at/communication/dissemination/stakeholder_workshops.htmlAkcie PROMISE:

 • Technical Training Workshop, Burgos (Španielsko) 19.-20.11.2012

 • Stakeholder Event on Listeria monocytogenes, Dublin (Írsko) 19.11.-20.11.2013

 • Technical Training Workshop, Dublin (Írsko) 18.11.-19.11.2013

 • Stakeholder Event at European Symposium on Food Safety, Budapešť (Maďarsko) 8.5.2014

 • Technical Training Workshop, Hydra (Grécko) 18.-19.6.2014

 • PROMISE - Letná škola molekulárnej biológie, Brno (ČR) 14.-16.7.2014

 • Regional PROMISE meeting, Keszthley-Balaton, (Maďarsko) 15.-17.10.2014Najbližšie stretnutia:

 • Joint CONFERENCE PROMISE and BacFood Net, Viedeň (Rakúsko) 17.–19.11.2014

http://www.ages.at/ages/ages-akademie/programm-detail/kalender/event/83/aktuell/

 • Workshop with Food Safety Agencies contributing to PROMISE, Viedeň (Rakúsko) 18.-19.12.2014 – záverečný míting projektu