Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22110297
VYHODNOTENIE  ZDRAVOTNO - VÝCHOVNEJ  KAMPANE -  „DEŇ  ZODPOVEDNOSTI 2012“ Tlačiť E-mail

den_zodpovednostiÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským združením výrobcov piva a sladu organizovali v rámci „Medzinárodného dňa proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi“ zdravotno-výchovnú kampaň s názvom „DEŇ ZODPOVEDNOSTI“. Cieľom zdravotno-výchovnej kampane bolo:

-   prevencia nadmerného užívania alkoholických nápojov, 

-   zvýšenie celoslovenského povedomia o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov,

-   zvýšenie celoslovenského povedomia o rozsahu a povahe zdravotných problémov spôsobených škodlivým užívaním alkoholu.

 

Kampaň prebiehala 02.07.2012 v 36 mestách v Slovenskej republike prostredníctvom pracovníkov odborov podpory zdravia z 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v čase 1200-1600 hod. v spolupráci s obchodnými centrami, lekárňami, NsP, mestskými úradmi, kanceláriami „zdravé mesto“ a inými inštitúciami. Pracovníci RÚVZ v SR informovali širokú verejnosť o zodpovednej konzumácii alkoholických nápojov, zdravotných následkoch škodlivého užívania alkoholu a o orientačnom čase odbúravania alkoholu v krvi. Ďalšie aktivity boli spojené  s vyšetrením jedného z pečeňových testov, ktorého zvýšená hladina môže súvisieť s nadmernou konzumáciou alkoholu, meraním  tlaku krvi a vyplnením krátkeho dotazníka týkajúceho sa konzumácie alkoholu. V piatich mestách (Bratislava, Trnava, Žilina, Prešov, Košice) Slovenské združenie výrobcov piva a sladu zabezpečilo špeciálnu hliadku zloženú z anjela a policajtky, ktorá informovala širokú verejnosť o „Dni zodpovednosti“ a aktivitách / vyšetreniach, ktoré počas dňa prebiehali.

Počas kampane v niektorých mestách pracovníci odborov podpory zdravia realizovali aj merania pulzu a celkového cholesterolu. V spolupráci s pracovníkmi Okresného riaditeľstva policajného zboru v Liptovskom Mikuláši mali účastníci kampane možnosť otestovať si množstvo alkoholu v dychu pomocou alkoholtestera policajnou hliadkou. Mestská polícia v Martine oslovovala verejnosť otázkami o zneužívaní alkoholu, a to v smere nedodržiavania zákona a negatívneho vplyvu na zdravie. K dispozícii mali špeciálne okuliare navodzujúce ilúziu 1,5 promile alkoholu v krvi. Kto prejavil záujem, mohol si vyskúšať s okuliarmi slalom medzi kužeľmi.

Pracovníci odborov podpory zdravia RÚVZ v SR v rámci kampane celkom vyšetrili 1 729 záujemcom hladinu gama glutamyltransferázy (GGT) v krvi (a to 690 mužom a 1 039 ženám) a 1 810 záujemcom odmerali tlak krvi (a to 730 mužom a 1 080 ženám).  Priemerný vek účastníkov kampane bol 45,9 rokov.  Dotazník vyplnilo 1 843 respondentov (806 mužov a 1 037 žien).


Bližšie informácie o kampani nájdete tu (pdf)

den_zodpovednosti_mapa