Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3814
Počet zobrazení obsahu : 22110217
Nozokomiálne nákazy vyvolané Clostridium difficile na Slovensku Tlačiť E-mail

Clostridium difficile je črevná baktéria. Patrí medzi vyvolávateľov hnačkových ochorení, vrátane nozokomiálnych. Pri vzniku infekcie zohráva významnú úlohu niekoľko faktorov – vysoký vek, dĺžka hospitalizácie, poruchy imunitného systému, neschopnosť pohybovej aktivity pacienta, zavedenie permanentného močového katétra, chirurgické zákroky v anamnéze, opakovaný pobyt v nemocnici a ďalšie, napr. vysoká preskripcia antibiotík. U mnohých pacientov prebieha infekcia bez príznakovo. Odborníci udávajú, že 7 – 11 % hospitalizovaných pacientov, 5 – 7 % pacientov sociálnych zariadení a približne 2 % ambulantných pacientov je nosičmi Clostridium difficile.

V  roku 2011 v SR hlásených takmer 80 prípadov hnačiek vyvolaných Clostridium difficile nozokomiálneho pôvodu. V roku 2012 bolo v nemocniciach v SR zaznamenaných viac ako 60 hnačiek vyvolaných Clostridium difficile. Pri výskyte klostrídiových nozokomiálnych infekcií príslušné zdravotnícke zariadenia v súčinnosti s epidemiológmi vykonávajú protiepidemické opatrenia.prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH,

hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci