Štatistika

Členovia : 5
Článkov : 3337
Počet zobrazení obsahu : 19216550
Lymfogranuloma venereum Tlačiť E-mail

Lymfogranuloma venereum je pohlavne prenosné ochorenie, ktoré bolo popísané už v roku 1833. Vyvolávateľom ochorenia je Chlamydia trachomatis, sérotyp L1, L2 a L3.

Ochorenie sa vyskytuje hlavne v Afrike, Ázii, Karibiku a Južnej Amerike. U mužov je výskyt ochorenia častejší ako u žien. V posledných 10-tich rokoch je zaznamenávaný stále častejší výskyt ochorení v oblasti Severnej Ameriky aj v Európe, predovšetkým v komunitách mužov majúcich sex s mužmi. Podľa poslednej správy z Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb z roku 2011 boli v Európe v roku 2009 hlásené tri epidemické výskyty tohto ochorenia v komunite mužov majúci sex s mužmi. Epidémie sa vyskytli v Belgicku (17 prípadov), Holandsku (86 prípadov) a vo Veľkej Británii (142 prípadov). V období od roku 2000 do roku 2009 bolo v Európe hlásených spolu 1 390 prípadov Lymfogranuloma venereum z Veľkej Británie, Holandska, Dánska, Belgicka a Írska. V Slovenskej republike patrí toto ochorenie medzi povinne hlásené ochorenia. V roku 2012 nebolo toto ochorenie v Slovenskej republike potvrdené.

Lymfogranuloma venereum sa prenáša pohlavným stykom. Po 7 – 21 dňoch od nákazy sa vyskytne na  genitále drobná nebolestivá vyrážka, z ktorej sa vytvorí vred veľkosti šošovice. Vred sa rýchlo hojí a môže ostať nepovšimnutý. Za jeden až niekoľko týždňov sa následne zduria spádové uzliny v okolí genitálu a postupne aj konečníka, ktoré sa rozpadajú v hnisavé rany hojace sa jazvami. Jazvy sú častou príčinou deformácií a poškodenia fyziologickej funkcie genitálu a konečníka. Ochorenie býva sprevádzané aj horúčkou, zimnicou, bolesťami hlavy, kĺbov a nechutenstvom. Obdobie nákazlivosti je veľmi variabilné. Od niekoľkých týždňov až po roky.

V diagnostickom procese je dôležitá anamnéza – pátra sa po sexuálnom kontakte v endemickej oblasti, klinický obraz, mikroskopický a kultivačný dôkaz a sérologické vyšetrenie. V liečbe sa uplatňujú tetracyklíny vo vysokých dávkach, prípadne erytromycín.  

 

            Základom prevencie je bezpečné sexuálne správanie a informovanosť jednotlivcov o riziku a spôsobe prenosu ochorenia a možnosti ako redukovať riziko prenosu.prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH,
hlavný hygienik Slovenskej republiky - zastupujúci