Faktúry júl 2012 Tlačiť E-mail
Faktúry

číslo

fa.

Variab.

symbol

Dodávateľ

IČO

popis

fakturovaného

plnenia

hodnota

s DPH

(€ )

objednávka

zmluva

dátum

doručenia

dátum

zaplatenia

98212 2012059 VZT - KLIMA s.r.o.
Hrušovany 222
956 13 Hrušovany
45320721
servis 292,8 484/2012   22.6.2012 2.7.2012
98312 2012060 VZT - KLIMA s.r.o.
Hrušovany 222
956 13 Hrušovany
45320721
servis 951,6 516/2012   22.6.2012 2.7.2012
98412 2012061 VZT - KLIMA s.r.o.
Hrušovany 222
956 13 Hrušovany
45320721
servis 1464 518/2012   22.6.2012 2.7.2012
99312 1233144 Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
35742364
nájom 49,2   zo dňa 15.2.2008 25.6.2012 2.7.2012
98512 4021211810 LINDE Gas k.s.
Odborárska 23
831 02 Bratislava
31373861
tech.plyny 365,87 536/2012   22.6.2012 2.7.2012
97612 33005828 CLEAN TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinik
35891866
tonery 210 579/2012   22.6.2012 2.7.2012
98612 21211212 LAMBDA LIFE a.s.
Levočská 3
851 01 Bratislava
35848189
diagnostiká 266,97 469/2012   22.6.2012 2.7.2012
98012 512308829 Slovenská legálna metrológia n.o.
Hviezdoslavova 31
874 01 B.Bystrica
37954521
kalibrácia 122,04 485/2012   22.6.2012 2.7.2012
97512 33005786 CLEAN TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinik
35891866
tonery 57,12 554/2012   22.6.2012 2.7.2012
99412 20122290 Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63
842 55 Bratislava
30810701
overenie meradiel 800 432/2012   25.6.2012 2.7.2012
99512 20122291 Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63
842 55 Bratislava
30810701
overenie meradiel 390 433/2012   25.6.2012 2.7.2012
99712 110120675 AGEMSOFT a.s.
Rigeleho 1
811 02 Bratislava
35782391
softver 462,31 548/2012   27.6.2012 3.7.2012
97912 381210083 Virologický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
845 05 Bratislava
00166651
diagnostiká 152,1 396/2012   22.6.2012 3.7.2012
99212 21211230 LAMBDA LIFE a.s.
Levočská 3
851 01 Bratislava
35848189
diagnostiká 134,16 568/2012   25.6.2012 4.7.2012
100012 91221688 CENTRALCHEM s.r.o.
Cemrntárenská cesta 16
974 01 B.Bystrica
31625444
chemikálie 31,2 538/2012   27.6.2012 4.7.2012
100212 20120617 FRUTIKA Slovakia s.r.o.
Odeská 75
821 06 Bratislava
34105832
potraviny 71,45 299/2012/sz   27.6.2012 4.7.2012
100312 20120619 FRUTIKA Slovakia s.r.o.
Odeská 75
821 06 Bratislava
34105832
potraviny 27,79 303/2012/sz   27.6.2012 4.7.2012
102412 20120621 FRUTIKA Slovakia s.r.o.
Odeská 75
821 06 Bratislava
34105832
potraviny 13,5 306/2012/sz   29.6.2012 6.7.2012
102912 20120630 FRUTIKA Slovakia s.r.o.
Odeská 75
821 06 Bratislava
34105832
potraviny 62,15 313/2012/sz   2.7.2012 6.7.2012
100112 2011076 TEMPERING - Ing.Adrián Pažitný
Novomeského 61
949 01 Nitra
34518860
oborná prehliadka 216 483/2012   27.6.2012 9.7.2012
100412 112159876 NOWACO Slovakia s.r.o
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto/Váhom
34152199
 
potraviny 173,02 304/2012/sz   27.6.2012 9.7.2012
102612 12160 MVDr.IGOR KRNÁČ
V.Kunu 729/4
031 01 L.Mikuláš
31901328
diagnostiká 95,92 009/2012   2.7.2012 10.7.2012
101712 21211271 LAMBDA LIFE a.s.
Levočská 3
851 01 Bratislava
35848189
chemikálie 194,94 532/2012   28.6.2012 10.7.2012
100912 2012010147 Agentúra NASES
Kollárova 8
917 02 Trnava
42156424
el.podanie 432   zo dňa 1.8.2009 28.6.2012 10.7.2012
97712 201202202 MIP s.r.o.
Lúčna 4
971 01 Prievidza
31629784
tonery 20,89 555/2012   22.6.2012 11.7.2012
97812 201202194 MIP s.r.o.
Lúčna 4
971 01 Prievidza
31629784
tonery 20,89 580/2012   22.6.2012 11.7.2012
98112 1832012 OASIS - lab s.r.o.
Ignáca Gesaja 36
900 28 Zálesia
35908645
spotrebný mat. 34,8 367/2012   22.6.2012 11.7.2012
107212 20120642 FRUTIKA Slovakia s.r.o.
Odeská 75
821 06 Bratislava
34105832
potraviny 59,03 315/2012/sz   6.7.2012 12.7.2012
107412 20120650 FRUTIKA Slovakia s.r.o.
Odeská 75
821 06 Bratislava
34105832
potraviny 50,15 320/2012/sz   6.7.2012 12.7.2012
102312 112160488 NOWACO Slovakia s.r.o
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto/Váhom
34152199
 
potraviny 125,42 307/2012/sz   29.6.2012 12.7.2012
107312 20120652 FRUTIKA Slovakia s.r.o.
Odeská 75
821 06 Bratislava
34105832
potraviny 34,91 323/2012/sz   6.7.2012 12.7.2012
107112 7247551784 Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
35815256
plyn 127   zo dňa 9.7.2009 6.7.2012 12.7.2012
108912 3412139805 Hlavné mesto SR
Primaciálne nám.1
814 99 Bratislava
00603481
odpad 398,16 26/2012   10.7.2012 13.7.2012
104112 202012 Ing.Pribylincová - EKONOMIKA
Ľubovnianska 2
851 07 Bratislava
40227324
kontrolné činnosti 531   zo dňa 29.12.2011 3.7.2012 13.7.2012
108512 3232012 SOFTEC s.r.o.
Jarošova 1
831 03 Bratislava
683540
údržba 18149   SZvz030112 10.7.2012 13.7.2012
108012 812 ATIKA s.r.o.
Púpavová 20
841 04 Bratislava
31436340
EPS 181,94   č.1/2007 10.7.2012 13.7.2012
108312 312012 Labo - Uni
Palisády 4
811 01 Bratislava
11892307
oprava 80 577/2012   10.7.2012 13.7.2012
105712 12233 GTRADE s.r.o.
Martin nad Žitavou 52
953 01 Zlaté Moravce
46285082
diagnostiká 133,72 506/2012   6.7.2012 13.7.2012
109612 91221826 CENTRALCHEM s.r.o.
Cemrntárenská cesta 16
974 01 B.Bystrica
31625444
chemikálie 15,18 599/2012   10.7.2012 13.7.2012
108212 29122193 Slovenský ústav technickej normalizácie
Karloveská 63
840 00 Bratislava
31753990
STN 15,18 618/2012   10.7.2012 13.7.2012
109412 241210049 Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
00598429
tech.plyny 241,3 007/2012   10.7.2012 13.7.2012
102812 112161499 NOWACO Slovakia s.r.o
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto/Váhom
34152199
 
potraviny 77,33 312/2012/sz   2.7.2012 16.7.2012
98712 2121580 BIOHEM s.r.o.
Zlatovská 2211
911 01 Trenčín
31442617
diagnostiká 267,26 561/2012   25.6.2012 16.7.2012
99812 256218819 HARTMANN RICO s.r.o.
851 01 Bratislava
31351361
zdrav.mat. 511,48 575/2012   27.6.2012 16.7.2012
101912 20121264 Autoservis HILKA
Račianska 142
832 54 Bratislava
34460934
pneumatiky 555,52 556/2012   29.6.2012 16.7.2012
99912 512309012 Slovenská legálna metrológia n.o.
Hviezdoslavova 31
874 01 B.Bystrica
37954521
overenie váh 147,42 418/2012   27.6.2012 16.7.2012
104212 3026063 MIELE s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava
35872161
živica 72,8 528/2012   3.7.2012 16.7.2012
108812 20120657 FRUTIKA Slovakia s.r.o.
Odeská 75
821 06 Bratislava
34105832
potraviny 38,94 326/2012/sz   10.7.2012 16.7.2012
106712 632230015 HACH LANGE s.r.o.
Roľnícka 21
831 07 Bratislava
35899727
šzm 158,4 546/2012   6.7.2012 16.7.2012
103912 3120084 SEKK s.r.o.
Za Pasáží 1609
530 02 Pardubice
64824195
medzilab.testy 62,4 282/2012   3.7.2012 16.7.2012
101512 1982012 OASIS - lab s.r.o.
Ignáca Gesaja 36
900 28 Zálesia
35908645
plastové výrobky 89,7 598/2012   28.6.2012 17.7.2012
110312 4590276749 SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo1
824 12 Bratislava
31322832
phm 2261,61   zo dňa 23.6.2011 11.7.2012 17.7.2012
107512 112162468 NOWACO Slovakia s.r.o
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto/Váhom
34152199
 
potraviny 102 318/2012/sz   6.7.2012 17.7.2012
110012 612108535 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava
35850370
voda 213,47   č.182 11.7.2012 17.7.2012
100712 322810 RUDLA s.r.o.
Marianska 3
811 08 Bratislava
35735490
potraviny 73,52 290/2012/sz   27.6.2012 17.7.2012
110112 21211357 LAMBDA LIFE a.s.
Levočská 3
851 01 Bratislava
35848189
chemikálie 199,2 595/2012   11.7.2012 17.7.2012
110212 20122195 ĽUBICA Podolcová Ľubica
Vajnorská 131/A
831 04 Bratislava
22649778
pracovné oblečenie,prac.obuv 190,81 603/2012   11.7.2012 17.7.2012
101812 4021245343 LINDE Gas k.s.
Odborárska 23
831 02 Bratislava
31373861
tech.plyny 258,01 565/2012   29.6.2012 17.7.2012
110612 20120665 FRUTIKA Slovakia s.r.o.
Odeská 75
821 06 Bratislava
34105832
potraviny 53,4 331/2012/sz   12.7.2012 17.7.2012
111312 1072012 Notársky úrad
JUDr.Mária Malíková
Hurbanovo nám.5
811 03 Bratislava
31783414
dohľad pri žrebovaní 91,57 450/2012   12.7.2012 17.7.2012
111112 1200187 COMM s.r.o.
Lýcejná 4
811 03 Bratislava
35859644
supervízia podujatia 15 607/2012   12.7.2012 17.7.2012
102012 2106108 DEMIFOOD s.r.o.
Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto/Váhom
36324124
potraviny 9,67 588/2012/sz   29.6.2012 18.7.2012
106212 212028 LABWAY s.r.o.
Trstínska 13
841 06 Bratislava
31400981
servis 86,4 601/2012   6.7.2012 18.7.2012
101112 33005985 CLEAN TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinik
35891866
tonery 164,52 605/2012   28.6.2012 18.7.2012
101012 33005986 CLEAN TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinik
35891866
tonery 1082,86 605/2012   28.6.2012 18.7.2012
106612 20121319 Autoservis HILKA 
Račianska 142
832 54 Bratislava
34460934
motorový olej 62,26 574/2012   6.7.2012 18.7.2012
105012 7140703 OBZOR s.r.o.
Exnárova 7
821 03 Bratislava
35708956
vestník 7 1255/2011   3.7.2012 18.7.2012
101612 2211294 LAMBDA LIFE a.s.
Levočská 3
851 01 Bratislava
35848189
chemikálie 430,8 535/2012   28.6.2012 18.7.2012
100612 902135 MIK s.r.o.
Hollého 1999/13
927 05 Šaľa
34099514
potraviny 92,36 300/2012/sz   27.6.2012 18.7.2012
102712 9520013799 GENERALI Slovensko a.s.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
35709332
poistenie 188,99   dod.č.1 2.7.2012 18.7.2012
100812 112059925 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
31396674
stravné lístky 12540 602/012   27.6.2012 18.7.2012
100512 2106105 DEMIFOOD s.r.o.
Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto/Váhom
36324124
potraviny 38,23 302/2012/sz   27.6.2012 18.7.2012
104412 55382712012 AMEDIS s.r.o.
Mlynská 10
921 01 Piešťany
00612758
náhradné diely 80,33 530/2012   3.7.2012 18.7.2012
104712 7110703 OBZOR s.r.o.
Exnárova 7
821 03 Bratislava
35708956
vestník 31,8 1255/2011   3.7.2012 18.7.2012
104312 55432752012 AMEDIS s.r.o.
Mlynská 10
921 01 Piešťany
00612758
náhradné diely 38,51 592/2012   3.7.2012 18.7.2012
102512 20122402 Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63
842 55 Bratislava
30810701
diagnostiká 26 597/2012   2.7.2012 18.7.2012
112812 201200948 A - Team a.s.
Miletičova 23
821 09 Bratislava
35800259
ochrana objektu 474   č.20184 17.7.2012 18.7.2012
112612 2012043 Roland Bluska
Bajkalská 29/C
821 01 Bratislava
34718044
BOZP 166,8   zo dňa 20.12.2010 17.7.2012 18.7.2012
112212 2101001123 MAJES výťahy a eskalátory a.s.
Bojnická 18
831 04 Bratislava
35770732
servis 43,8   č.017/2009/BA 17.7.2012 18.7.2012
113112 63812 Advokátska kancelária
JUDr.Sťahula
Prídavková 23/A
841 06 Bratislava
30790646
právna pomoc 660   zo dňa 25.5.2012 17.7.2012 18.7.2012
111212 9000609886 Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 B.Bystrica
36631124
poštovné 1029,2   č.1456/02 12.7.2012 19.7.2012
111512 2012067 FRUTIKA Slovakia s.r.o.
Odeská 75
821 06 Bratislava
34105832
potraviny 23,5 335/2012/sz   13.7.2012 19.7.2012
114112 9740081476 SLOVAK TELECOM a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
35763469
tel.hovory 52,55   zo dňa 29.6.2012 17.7.2012 19.7.2012
105912 2121051194 AGEM Computers s.r.o.
Panónska 42
851 01 Bratislava
35692715
výp.technika 53,75 609/2012   6.7.2012 20.7.2012
102212 902180 MIK s.r.o.
Hollého 1999/13
927 05 Šaľa
34099514
potraviny 128,96 310/2012/sz   29.6.2012 20.7.2012
106512 982012 Výťahy GERT 
Košická 18
903 01 Senec
37185225
servis 11   č.1/2010 6.7.2012 20.7.2012
101312 120216 BIO - CONSULT Slovakia s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
35700220
diagnostiká 1063,15 524/2012   28.6.2012 20.7.2012
112712 4021279883 LINDE Gas k.s.
Odborárska 23
831 02 Bratislava
31373861
tech.plyny 198,41 594/2012   17.7.2012 20.7.2012
104512 10008954 Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 3/A
831 04 Bratislava
35683627
zásobník na utierky 23,88 517/2012   3.7.2012 20.7.2012
104612 10008930 Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 3/A
831 04 Bratislava
35683627
čistiace prostriedky 610,6 576/2012   3.7.2012 20.7.2012
101212 120217 BIO - CONSULT Slovakia s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
35700220
diagnostiká 1063,15 569/2012   28.6.2012 20.7.2012
102112 2106171 DEMIFOOD s.r.o.
Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto/Váhom
36324124
potraviny 249,04 309/2012/sz   29.6.2012 20.7.2012
109912 121401 ITES VRANOV s.r.o.
Cemernianska 137
093 03 Vranov N/T
31680259
lab.sklo 173,59 534/2012   11.7.2012 20.7.2012
106312 12087 LABSERVICE s.r.o.
Duklianska 55
052 01 Spišská Nová Ves
00362034676
diagnostiká 530,2 474/2012   6.7.2012 20.7.2012
113512 20120669 FRUTIKA Slovakia s.r.o.
Odeská 75
821 06 Bratislava
34105832
potraviny 26,29 337/2012/sz   17.7.2012 23.7.2012
114012 8740081769 SLOVAK TELECOM a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
35763469
magio satelit 23,95   č.9904199805 17.7.2012 23.7.2012
114412 12478 ECOLI s.r.o.
Studenohorská 12
841 03 Bratislava47
35815906
chemikálie 44,2 562/2012   18.7.2012 24.7.2012
114512 12479 ECOLI s.r.o.
Studenohorská 12
841 03 Bratislava47
35815906
diagnostiká 75,9 642/2012   18.7.2012 24.7.2012
115212 112147864 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava
35850370
vodné,stočné 1133,86   č.182 18.7.2012 24.7.2012
113312 7010041548 SLOVANET a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava
35765143
tel.hovory 1158,25   č.2 17.7.2012 24.7.2012
109512 20121345 Autoservis HILKA 
Račianska 142
832 54 Bratislava
34460934
oprava auta 311,98 623/2012   10.7.2012 24.7.2012
114912 2012036 FBF Interiér
Kuklovská 1
841 04 Bratislava
35272791
oprava žalúzií 60 620/2012   18.7.2012 24.7.2012
114312 472012 ELEKTRO - EZIB s.r.o.
Ďurgalova 14
831 01 Bratislava
35787511
oprava elektroinštalácie 142 650/2012   18.7.2012 24.7.2012
115012 2012037 FBF Interiér
Kuklovská 1
841 04 Bratislava
35272791
montáž sieťky na okno 82,99 652/2012   18.7.2012 24.7.2012
109712 4021347230 LINDE Gas k.s.
Odborárska 23
831 02 Bratislava
31373861
nájom 15,36   č.12-03-01zp-1-B 11.7.2012 24.7.2012
112412 3051201578 Univerzitná nemocnica
Pažítková 4
821 01 Bratislava 2
00607223
pranie 357,55 581/2012   18.7.2012 24.7.2012
101412 223012 UNICOMP s.r.o.
Svätoplukova 23
058 01 Poprad
31660967
diagnostiká 236,88 392/2012   28.6.2012 25.7.2012
112312 21211393 LAMBDA LIFE a.s.
Levočská 3
851 01 Bratislava
35848189
diagnostiká 134,16 634/2012   17.7.2012 25.7.2012
105612 322994 RUDLA s.r.o.
Marianska 3
811 08 Bratislava
35735490
potraviny 54,12 311/2012/sz   4.7.2012 25.7.2012
106912 1207050 A.V.I.S. s.r.o.
Drobného 27
841 01 Bratislava
31359159
údržba 18375   zo dňa 16.2.2012 6.7.2012 25.7.2012
112912 9112061118 OLO a.s.
Ivanská cesta 22
821 04 Bratislava
00681300
odpad 181,27   č.SZ91700038/07 17.7.2012 25.7.2012
110412 112164556 NOWACO Slovakia s.r.o
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto/Váhom
34152199
 
potraviny 149,92 328/2012/sz   11.7.2012 25.7.2012
104012 1142012 SEHY - Pavol Ulický
Svätoplukova 22
902 01 Pezinok
34404465
PO 149,37   zo dňa 16.2.2010  3.7.2012 25.7.2012
115612 3051201641 Univerzitná nemocnica
Pažítková 4
821 01 Bratislava 2
00607223
spaľovanie 351,9   zo dňa 27.12.2011 19.7.2012 25.7.2012

103512

12060616

SACCME n. o.
Limbová č. 12
833 03 Bratislava

36077623

manipulačný poplatok

8,00

prihláška
zo dňa
13.6.2012

2.7.2012

9.7.2012

103612

12060617

SACCME n. o.
Limbová č. 12
833 03 Bratislava

36077623

manipulačný poplatok

8,00

prihláška
zo dňa
13.6.2012

2.7.2012

9.7.2012

103712

12060618

SACCME n. o.
Limbová č. 12
833 03 Bratislava

36077623

manipulačný poplatok

8,00

prihláška
zo dňa
13.6.2012

2.7.2012

9.7.2012

103812

12060619

SACCME n. o.
Limbová č. 12
833 03 Bratislava

36077623

manipulačný poplatok

8,00

prihláška
zo dňa
13.6.2012

2.7.2012

9.7.2012

103412

12060615

SACCME n. o.
Limbová č. 12
833 03 Bratislava

36077623

manipulačný poplatok

8,00

prihláška
zo dňa
13.6.2012

2.7.2012

9.7.2012

103312

12060625

SACCME n. o.
Limbová č. 12
833 03 Bratislava

36077623

manipulačný poplatok

8,00

prihláška
zo dňa
16.6.2012

25.6.2012

10.7.2012

103112

12060627

SACCME n. o.
Limbová č. 12
833 03 Bratislava

36077623

manipulačný poplatok

24,00

prihláška
zo dňa
15.6.2012

25.6.2012

10.7.2012

103212

12060626

SACCME n. o.
Limbová č. 12
833 03 Bratislava

36077623

manipulačný poplatok

8,00

prihláška
zo dňa
15.6.2012

25.6.2012

10.7.2012

103012

2012082

EURO PRO s. r. o.
Haburská č. 29
821 01 Bratislava

36618217

poradenské služby

4 355,82

zmluva
zo dňa
23.8.2010

28.6.2012

10.7.2012

111912

12070645

SACCME n. o.
Limbová č. 12
833 03 Bratislava

36077623

manipulačný poplatok

16,00

prihláška
zo dňa
29.6.2012

13.7.2012

26.7.2012

112112

12070643

SACCME n. o.
Limbová č. 12
833 03 Bratislava

36077623

manipulačný poplatok

16,00

prihláška
zo dňa
29.6.2012

13.7.2012

26.7.2012

112012

12070644

SACCME n. o.
Limbová č. 12
833 03 Bratislava

36077623

manipulačný poplatok

8,00

prihláška
zo dňa
29.6.2012

13.7.2012

26.7.2012

105412 212095 K TRADE
RNDr.Mária Krivjanská
Púpavová 31
841 04 Bratislava
34298321
spotrebný mat. 296,18 507/2012   4.7.2012 26.7.2012
107012 5260385 ORANGE Slovensko a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava
35697270
 
tel.hovory 826,7   zo dňa 2009 6.7.2012 26.7.2012
115812 21211434 LAMBDA LIFE a.s.
Levočská 3
851 01 Bratislava
35848189
náhradné diely 881,76   593/2012 19.7.2012 26.7.2012
110712 112164947 NOWACO Slovakia s.r.o
Piešťanská 2321/71
915 01 Nové Mesto/Váhom
34152199
 
potraviny 86,4 332/2012/sz   12.7.2012 26.7.2012
109212 120001747 SGS Slovakia s.r.o.
Kysucká 14
04011 Košice
31350810
audit 1140 449/2012   10.7.2012 26.7.2012
105512 121454 RONER s.r.o.
Oravská 7
821 09 Bratislava
35860537
diagnostiká 43 540/2012   4.7.2012 26.7.2012
106012 2121051806 AGEM Computers s.r.o.
Panónska 42
851 01 Bratislava
35692715
DVD 31,2 647/2012   6.7.2012 26.7.2012
105312 212099 K TRADE
RNDr.Mária Krivjanská
Púpavová 31
841 04 Bratislava
34298321
diagnostiká 430,42 572/2012   4.7.2012 26.7.2012
106412 212101 K TRADE
RNDr.Mária Krivjanská
Púpavová 31
841 04 Bratislava
34298321
šzm 154,9 560/2012   6.7.2012 26.7.2012
116512 21211427 LAMBDA LIFE a.s.
Levočská 3
851 01 Bratislava
35848189
diagnostiká 266,97 558/2012   20.7.2012 26.7.2012
115912 1201980 Konica Minolta Slovakia s.r.o.
Černyševského 10
851 01 Bratislava
31338551
servis 1193,02 651/2012   19.7.2012 26.7.2012
107612 902239 MIK s.r.o.
Hollého 1999/13
927 05 Šaľa
34099514
potraviny 91,24 316/2012/sz   6.7.2012 26.7.2012
117712 4012408 BIOTECH s.r.o.
Pod Rovnicami 2
841 04 Bratislava
35768444
diagnostiká 77,8 461/2012   24.7.2012 27.7.2012
115712 21211412 LAMBDA LIFE a.s.
Levočská 3
851 01 Bratislava
35848189
diagnostiká 134,16 664/2012   19.7.2012 27.7.2012
117212 21211461 LAMBDA LIFE a.s.
Levočská 3
851 01 Bratislava
35848189
diagnostiká 60,39 614/2012   23.7.2012 27.7.2012
107912 120648 JEMO TRADING s.r.o.
Topoľová 18
811 04 Bratislava
17317436
diagnostiká 572 637/2012   10.7.2012 27.7.2012
106112 2012070302 AGENS s.r.o.
Drieňová 25
821 01 Bratislava
35684453
oprava tel.ústredne 168 624/2012   6.7.2012 27.7.2012
109312 6860585456 MESSER Tatragas s.r.o.
Chalupkpva 9
819 44Bratislava
00685852
nájom 77,76   zo dňa 26.4.2005 10.7.2012 27.7.2012
108112 1221284 WTW meracia a analytická technika s.r.o.
ČSA 25
974 01 b.Bystrica
36035904
spotrebný mat. 133,2 613/2012   10.7.2012 27.7.2012
112512 283750 MERCKs.r.o.
Na Hřebenech II 1718/10
140 00 Praha 4
18626971
diagnostiká 32,16 616/2012   17.7.2012 27.7.2012
107712 2106330 DEMIFOOD s.r.o.
Piešťanská 2503/43
915 01 Nové Mesto/Váhom
36324124
potraviny 65,35 321/2012/sz   6.7.2012 27.7.2012
105812 33006244 CLEAN TONERY s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinik
35891866
tonery 67,1 649/2012   6.7.2012 27.7.2012
108412 120100134 ROTOS - SK a.s.
Račianska 184/B
821 04 Bratislava
44991347
EK,TK 45 514/2012   10.7.2012 27.7.2012
108612 120100014 ROSTER s.r.o.
Damborského 4
841 01 Bratislava 42
35727781
NIS 696   č.001/2012 10.7.2012 27.7.2012
109012 201202385 MIP s.r.o.
Lúčna 4
971 01 Prievidza
31629784
tonery 20,89 648/2012   10.7.2012 27.7.2012
117612 201210159 HANNA INSTRUMENTS SLOVAK s.r.o.
Tomášikova 10/A
821 03 Bratislava 2
35911948
spotrebný mat. 24,48 639/2012   24.7.2012 27.7.2012
106812 452012 ELEKTRO - EZIB s.r.o.
Ďurgalova 14
831 01 Bratislava
35787511
servis 50   zo dňa 31.1.2012 6.7.2012 27.7.2012
109112 10009028 Buroprofi Kanex Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 3/A
831 04 Bratislava
35683627
čistiace prostriedky 27,36 619/2012   10.7.2012 27.7.2012
105212 212096 K TRADE
RNDr.Mária Krivjanská
Púpavová 31
841 04 Bratislava
34298321
diagnostiká 856,5 467/2012   4.7.2012 27.7.2012
116312 12477 ECOLI s.r.o.
Studenohorská 12
841 03 Bratislava47
35815906
diagnostiká 100,6 533/2012   20.7.2012 30.7.2012
117012 1239324 Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
35742364
nájom 49,2   zo dňa 15.2.2008 23.7.2012 30.7.2012
118512 20036597 MED - ART s.r.o.
Hornočermanská 4
94901 Nitra
34113924
šzm 295,9 662/2012   25.7.2012 30.7.2012
118612 1200877 Ing.Mária Majerská - ANEX
Malženice 233
919 29 Malženice
30341710
spotrebný mat. 99,6 718/2012   26.7.2012 30.7.2012
117312 4590240633 SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo1
824 12 Bratislava
31322832
phm 1372,14   zo dňa 23.6.2011 23.7.2012 31.7.2012